Κατηγορία: Εξαεριστές γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 18.00, Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, O.D.1 : 135.10, Διάμετρος τροχού : 68.70, H.1 : 24.00, Fans : 13, Πλάτος : 23.00, L.3 : 14.00, L.2 : 13.00, Σριθμός αυλακώσεων : 1
Κατηγορία: Εξαεριστές γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 17.10, O.D.1 : 139.60
Κατηγορία: Εξαεριστές γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 18.00, O.D.1 : 134.60, H.1 : 24.00, Fans : 13
Κατηγορία: Εξαεριστές γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 134.30, H.1 : 14.00, Fans : 12
Κατηγορία: Εξαεριστές γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 17.20, O.D.1 : 141.00, H.1 : 15.30, Fans : 12
Κατηγορία: Εξαεριστές γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 30.00, O.D.1 : 209.00, H.1 : 30.50, Fans : 19
Κατηγορία: Εξαεριστές γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 130.00, H.1 : 14.00, Fans : 13
Κατηγορία: Εξαεριστές γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 154.00, H.1 : 20.00
Κατηγορία: Εξαεριστές γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 17.60, O.D.1 : 124.00, H.1 : 14.60
Κατηγορία: Εξαεριστές γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 17.60, O.D.1 : 124.00, H.1 : 14.60
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Εξαεριστές γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 134.00, H.1 : 14.00, Fans : 12
Κατηγορία: Εξαεριστές γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 17.15, O.D.1 : 132.00, H.1 : 23.20, Fans : 12
Κατηγορία: Εξαεριστές γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 116.00, H.1 : 13.00, Fans : 11
Κατηγορία: Εξαεριστές γεννήτριας Producer: Letrika Replacement for: Iskra / Letrika
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 134.30, H.1 : 14.00, Fans : 12
Κατηγορία: Εξαεριστές γεννήτριας Producer: AS-PL
Κατηγορία: Εξαεριστές γεννήτριας Producer: AS-PL
Κατηγορία: Εξαεριστές γεννήτριας Producer: AS-PL
Κατηγορία: Εξαεριστές γεννήτριας Producer: AS-PL
Κατηγορία: Εξαεριστές γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 130.20, H.1 : 13.20
Κατηγορία: Εξαεριστές γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 22.00, O.D.1 : 144.50, H.1 : 17.10
Κατηγορία: Εξαεριστές γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 22.30, O.D.1 : 149.00, H.1 : 16.30
Κατηγορία: Εξαεριστές γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 133.90, H.1 : 14.20
Κατηγορία: Εξαεριστές γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 17.10, O.D.1 : 132.90, H.1 : 16.60, Fans : 13
Κατηγορία: Εξαεριστές γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 20.00, O.D.1 : 133.00, H.1 : 16.60, Fans : 12