Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 18.00, O.D.1 : 24.00, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 127.00, O.D.1 : 135.00, H.1 : 1.50
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.2 : 111.00, O.D.1 : 118.80, H.1 : 1.50
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 136.00, O.D.1 : 143.00, H.1 : 1.50
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 122.00, O.D.1 : 130.00, H.1 : 1.50
Κατηγορία: Φλάντζες για εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 40.30, O.D.1 : 45.50, H.1 : 1.50
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 40.30, O.D.1 : 45.50, H.1 : 1.50
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: Letrika Replacement for: ISKRA / LETRIKA
H.1 : 24.20, H.2 : 7.60
Κατηγορία: Φλάντζες εναλλάκτη Producer: AS-PL
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL
I.D.1 : 26.40, O.D.1 : 30.50, H.1 : 4.00, H.2 : 1.40
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL
I.D.1 : 25.90, O.D.1 : 31.30, H.1 : 4.70
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL
I.D.1 : 29.70, O.D.1 : 35.30, H.1 : 2.20
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL
I.D.1 : 26.00, O.D.1 : 31.50, H.1 : 2.60
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL
I.D.1 : 29.50, O.D.1 : 34.50, H.1 : 3.70
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL
I.D.1 : 34.00, O.D.1 : 38.00, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL
I.D.1 : 73.50, I.D.2 : 53.50, O.D.1 : 98.00, O.D.2 : 85.50, H.1 : 2.50
Κατηγορία: Φλάντζες εναλλάκτη Producer: AS-PL
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL
I.D.1 : 20.90, O.D.1 : 33.00, H.1 : 3.00
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL
I.D.1 : 25.00, O.D.1 : 32.00, H.1 : 2.50
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL
I.D.1 : 8.00, I.D.2 : 26.00, O.D.1 : 29.00, H.1 : 6.00
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL
I.D.1 : 143.00, I.D.2 : 138.70, O.D.1 : 145.00, H.1 : 28.00
Κατηγορία: Φλάντζες εναλλάκτη Producer: AS-PL
Κατηγορία: Φλάντζες εναλλάκτη Producer: Letrika