Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 11.30, I.D.2 : 4.20, O.D.1 : 13.40, O.D.2 : 5.85, L.1 : 11.10
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
H.1 : 11.50, W.1 : 20.00, L.1 : 70.00
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 15.40, H.1 : 11.50, W.1 : 35.80, L.1 : 32.10
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 8.20, I.D.2 : 15.80, O.D.1 : 18.50, O.D.2 : 11.60, L.1 : 8.50
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 8.20, I.D.2 : 15.80, O.D.1 : 18.50, O.D.2 : 11.60, L.1 : 8.50
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 4.40, I.D.2 : 10.90, O.D.1 : 13.50, O.D.2 : 6.30, L.1 : 10.80
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 4.40, I.D.2 : 10.90, O.D.1 : 13.50, O.D.2 : 6.30, L.1 : 10.80
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 8.60, I.D.2 : 16.00, O.D.1 : 21.80, O.D.2 : 11.60, L.1 : 11.30
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 76.00, O.D.1 : 141.00
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 76.00, O.D.1 : 141.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 6.00, I.D.2 : 12.40, O.D.1 : 16.60, O.D.2 : 8.80, H.1 : 11.50
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 18.00, H.1 : 31.00, W.1 : 35.80, T.1 : 17.50
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 18.00, H.1 : 31.00, W.1 : 35.80, T.1 : 17.50
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 9.50, I.D.2 : 4.10, O.D.1 : 10.50, O.D.2 : 4.95, H.1 : 10.40, H.2 : 4.00
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 9.50, I.D.2 : 4.10, O.D.1 : 10.50, O.D.2 : 4.95, H.1 : 10.40, H.2 : 4.00
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Delco
W.1 : 77.40, T.1 : 13.10
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Delco
W.1 : 77.40, T.1 : 13.10
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 5.50, O.D.1 : 20.40, O.D.2 : 8.30, H.1 : 13.00
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 61.00, O.D.1 : 120.40
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 8.80, I.D.2 : 19.00, O.D.1 : 24.80, H.1 : 16.00, H.2 : 14.00
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 8.80, I.D.2 : 19.00, O.D.1 : 24.80, H.1 : 16.00, H.2 : 14.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 9.10, O.D.1 : 16.90, O.D.2 : 11.00, H.1 : 8.20