Βρέθηκαν μέσω CARGO 235363
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 76.00, O.D.1 : 141.00
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 235363
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 76.00, O.D.1 : 141.00
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD45625ARS
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
  I.D.1 : 18.50, I.D.2 : 8.50, O.D.1 : 27.40 , O.D. 2 : 24.70
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for:
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for:
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for:
  I.D.1 : 5.80 , O.D.1 : 14.00 , O.D. 2 : 7.70 , H.1 : 16.70
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for:
  I.D.1 : 7.30 , O.D.1 : 12.10
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: ---
  I.D.1 : 5.10 , O.D.1 : 16.10
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: ---
  I.D.1 : 9.00 , O.D.1 : 18.10, O.D. 2 : 11.50, H.1 : 9.90 , H.2 : 5.20
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: ---
  I.D.1 : 5.80 , O.D.1 : 15.00, O.D. 2 : 7.00 , H.1 : 11.50
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: ---
  O.D.1 : 140.00
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: ---
  I.D.1 : 12.00, I.D.2 : 5.00, O.D.1 : 13.50, O.D. 2 : 7.50, H.1 : 17.00, H.2 : 9.50
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: ---
  I.D.1 : 5.50, O.D.1 : 16.00, H.1 : 3.80