Βρέθηκαν μέσω CARGO 235363
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 76.00, O.D.1 : 141.00
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 235363
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 76.00, O.D.1 : 141.00
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
  I.D.1 : 16.90, I.D.2 : 14.14, O.D.1 : 19.10, O.D. 2 : 16.60, H.1 : 18.00
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
  I.D.1 : 16.90, I.D.2 : 14.14, O.D.1 : 19.10, O.D. 2 : 16.60, H.1 : 18.00
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for:
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for:
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for:
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for:
  I.D.1 : 8.60 , O.D.1 : 20.00 , H.1 : 1.60
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for:
  I.D.1 : 22.70, I.D.2 : 8.30 , O.D.1 : 29.80 , H.1 : 23.40
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for:
  I.D.1 : 9.10 , O.D.1 : 12.90
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: ---
  I.D.1 : 5.10 , O.D.1 : 16.10
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: ---
  I.D.1 : 96.30, O.D.1 : 129.00, H.1 : 14.50
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for:
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for:
  I.D.1 : 6.00, O.D.1 : 14.00, O.D. 2 : 7.70, H.1 : 16.50, H.2 : 1.00
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for:
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for:
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: ---
  I.D.1 : 5.80, O.D.1 : 16.00, O.D. 2 : 7.70, H.1 : 8.00
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: ---
  I.D.1 : 12.60, I.D.2 : 6.50, O.D.1 : 14.60, O.D. 2 : 8.50, H.1 : 16.00, H.2 : 11.00
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: ---
  I.D.1 : 5.50, O.D.1 : 16.00, H.1 : 3.80