Κατηγορία: Υποδοχή συναρμολόγησης της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 9.60, O.D.1 : 14.80, H.1 : 20.00, H.2 : 2.00
Κατηγορία: Υποδοχή συναρμολόγησης της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 11.50, O.D.1 : 23.95, O.D.2 : 16.05, H.1 : 13.00
Κατηγορία: Υποδοχή συναρμολόγησης της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.80, O.D.1 : 18.05, O.D.2 : 24.10, H.1 : 26.60
Κατηγορία: Υποδοχή συναρμολόγησης της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 18.05, H.1 : 20.00, d. : M8x1.25
Κατηγορία: Υποδοχή συναρμολόγησης της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Υποδοχή συναρμολόγησης της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Υποδοχή συναρμολόγησης της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 13.45, O.D.1 : 21.10, H.1 : 27.05
Κατηγορία: Υποδοχή συναρμολόγησης της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 13.45, O.D.1 : 21.10, H.1 : 27.05
Κατηγορία: Υποδοχή συναρμολόγησης της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 18.00, O.D.2 : 22.00, H.1 : 21.10
Κατηγορία: Υποδοχή συναρμολόγησης της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : M10x1.5, O.D.1 : 18.00, O.D.2 : 22.00, H.1 : 21.10
Κατηγορία: Υποδοχή συναρμολόγησης της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 20.20, O.D.2 : 12.00, H.1 : 12.00, H.2 : 2.60
Κατηγορία: Υποδοχή συναρμολόγησης της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 10.00, O.D.2 : 20.00, H.1 : 55.00
Κατηγορία: Υποδοχή συναρμολόγησης της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 12.60, O.D.1 : 20.00, O.D.2 : 30.00, H.1 : 23.10
Κατηγορία: Υποδοχή συναρμολόγησης της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 10.45, O.D.1 : 22.00, O.D.2 : 16.05, H.1 : 20.05
Κατηγορία: Υποδοχή συναρμολόγησης της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 10.45, O.D.1 : 22.00, O.D.2 : 16.05, H.1 : 20.05
Κατηγορία: Υποδοχή συναρμολόγησης της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 10.70, O.D.1 : 15.00, O.D.2 : 23.80, H.1 : 23.00
Κατηγορία: Υποδοχή συναρμολόγησης της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 10.76, O.D.1 : 22.05, O.D.2 : 17.03, H.1 : 20.03
Κατηγορία: Υποδοχή συναρμολόγησης της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 10.85, O.D.1 : 22.00, O.D.2 : 17.05, H.1 : 23.13
Κατηγορία: Υποδοχή συναρμολόγησης της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 8.90, O.D.1 : 18.00, O.D.2 : 22.00, H.1 : 26.10, d. : M10x1.5
Κατηγορία: Υποδοχή συναρμολόγησης της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Κατηγορία: Υποδοχή συναρμολόγησης της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 9.00, O.D.1 : 15.10, H.1 : 11.50
Κατηγορία: Υποδοχή συναρμολόγησης της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
O.D.1 : 18.50, H.2 : 18.90, d. : M8x1.25
Κατηγορία: Υποδοχή συναρμολόγησης της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
O.D.1 : 18.50, H.2 : 18.90, d. : M8x1.25
Κατηγορία: Υποδοχή συναρμολόγησης της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
I.D.1 : 10.60, O.D.1 : 17.00, O.D.2 : 25.00, H.1 : 21.10, H.2 : 3.20