Κατηγορία: Παξιμάδια των πλαστικών καλυμμάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  d. : M8x1.25, m.1 : 5.10, dc. : 16.00, s.1 : 13.00
  Κατηγορία: Παξιμάδια των πλαστικών καλυμμάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
  d. : M4x0.7, m.1 : 4.40, dc. : 10.00, s.1 : 7.00
  Κατηγορία: Παξιμάδια των πλαστικών καλυμμάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
  d. : M4x0.7, m.1 : 4.40, dc. : 10.00, s.1 : 7.00
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Κατηγορία: Παξιμάδια των πλαστικών καλυμμάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
  d. : M8x1.25, m.1 : 6.30, s.1 : 13.00
  Κατηγορία: Παξιμάδια των πλαστικών καλυμμάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
  d. : M8x1.25, m.1 : 6.30, s.1 : 13.00
  Κατηγορία: Παξιμάδια των πλαστικών καλυμμάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
  d. : M8x1.25, m.1 : 4.00, s.1 : 13.00
  Κατηγορία: Παξιμάδια των πλαστικών καλυμμάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
  d. : M8x1.25, m.1 : 4.00, s.1 : 13.00
  Κατηγορία: Παξιμάδια των πλαστικών καλυμμάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL
  d. : M8x1.25, m.1 : 6.00, dc. : 15.60
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Κατηγορία: Παξιμάδια των πλαστικών καλυμμάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL
  d. : M5x0.8, dc. : 10.80
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Κατηγορία: Παξιμάδια των πλαστικών καλυμμάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL