Κατηγορία: Zimmers Producer: AS-PL Replacement for: HYUNDAI / KIA
I.D.1 : 15.80, O.D.1 : 30.00, H.1 : 7.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Simmerings ανορθωτή Producer: AS-PL
Κατηγορία: Simmerings ανορθωτή Producer: AS-PL
Κατηγορία: Simmerings ανορθωτή Producer: AS-PL
Κατηγορία: Zimmers Producer: AS-PL
I.D.1 : 16.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 4.50
Κατηγορία: Zimmers Producer: AS-PL
I.D.1 : 14.80, O.D.1 : 30.00, H.1 : 8.00, H.2 : 9.00
Κατηγορία: Zimmers Producer: AS-PL
I.D.1 : 14.80, O.D.1 : 30.00, H.1 : 7.50, H.2 : 9.00
Κατηγορία: Zimmers Producer: AS-PL
I.D.1 : 19.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 7.00
Κατηγορία: Simmerings ανορθωτή Producer: AS-PL
Κατηγορία: Simmerings ανορθωτή Producer: Bosch