Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 16.00, O.D.1 : 21.00, H.1 : 2.50
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 72.00, O.D.1 : 76.00, H.1 : 2.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 72.00, O.D.1 : 76.00, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 44.00, O.D.1 : 48.80, H.1 : 2.40
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 56.00, O.D.1 : 60.00, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 56.00, O.D.1 : 60.00, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 64.00, O.D.1 : 69.00, H.1 : 2.50
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 64.00, O.D.1 : 69.00, H.1 : 2.50
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
I.D.1 : 25.00, O.D.1 : 29.00, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
I.D.1 : 25.00, O.D.1 : 29.00, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 63.00, O.D.1 : 67.00, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 63.00, O.D.1 : 67.00, H.1 : 2.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL
I.D.1 : 39.90, O.D.1 : 44.80, H.1 : 1.40
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL
I.D.1 : 55.10, O.D.1 : 60.00, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL
I.D.1 : 122.00, O.D.1 : 126.50, H.1 : 2.60
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL
I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 31.50, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL
I.D.1 : 161.40, O.D.1 : 166.40, H.1 : 5.00
Κατηγορία: Ο- δαχτύλοι της γεννήτριας Producer: AS-PL
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL
I.D.1 : 139.00, O.D.1 : 145.00, H.1 : 1.30
Κατηγορία: Ο- δαχτύλοι της γεννήτριας Producer: AS-PL