Κατηγορία: Ενώσεις του ανορθωτή με το περίβλημα της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  H.1 : 0.80, W.1 : 14.20, L.1 : 24.00
  Κατηγορία: Ενώσεις του ανορθωτή με το περίβλημα της γεννήτριας Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Ενώσεις του ανορθωτή με το περίβλημα της γεννήτριας Producer: AS-PL
  I.D.1 : 9.20 , I.D.2 : 5.70, H.1 : 1.60, L.1 : 46.30
  Κατηγορία: Ενώσεις του ανορθωτή με το περίβλημα της γεννήτριας Producer: AS-PL
  I.D.1 : 8.00, I.D.2 : 4.50, H.1 : 1.20, W.1 : 10.10, L.1 : 39.40
  Κατηγορία: Ενώσεις του ανορθωτή με το περίβλημα της γεννήτριας Producer: AS-PL
  I.D.1 : 5.00, H.1 : 0.60, L.1 : 51.10
  Κατηγορία: Ενώσεις του ανορθωτή με το περίβλημα της γεννήτριας Producer: AS-PL
  I.D.1 : 6.80, I.D.2 : 4.50, H.1 : 0.90, W.1 : 15.10, L.1 : 50.70
  Κατηγορία: Ενώσεις του ανορθωτή με το περίβλημα της γεννήτριας Producer: AS-PL
  I.D.1 : 6.30, I.D.2 : 4.30, H.1 : 1.80, W.1 : 12.10, L.1 : 93.50
  Κατηγορία: Ενώσεις του ανορθωτή με το περίβλημα της γεννήτριας Producer: AS-PL
  H.1 : 0.80, W.1 : 14.20, L.1 : 24.00
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Κατηγορία: Ενώσεις του ανορθωτή με το περίβλημα της γεννήτριας Producer: AS-PL
  I.D.1 : 7.00, H.1 : 0.90, W.1 : 12.90, L.1 : 24.50
  Κατηγορία: Ενώσεις του ανορθωτή με το περίβλημα της γεννήτριας Producer: AS-PL
  I.D.1 : 8.80, I.D.2 : 5.00, O.D.1 : 13.00, H.1 : 6.00, W.1 : 14.60, L.1 : 64.00
  Κατηγορία: Ενώσεις του ανορθωτή με το περίβλημα της γεννήτριας Producer: AS-PL
  I.D.1 : 6.70, I.D.2 : 5.10, H.1 : 4.00, W.1 : 14.80, L.1 : 66.50
  Κατηγορία: Ενώσεις του ανορθωτή με το περίβλημα της γεννήτριας Producer: AS-PL
  I.D.1 : 8.70, H.1 : 1.00, L.1 : 67.60
  Κατηγορία: Ενώσεις του ανορθωτή με το περίβλημα της γεννήτριας Producer: AS-PL
  H.1 : 1.00, W.1 : 9.50, L.1 : 56.00
  Κατηγορία: Ενώσεις του ανορθωτή με το περίβλημα της γεννήτριας Producer: AS-PL