Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1113507
  Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
  Voltage : 12, Diodes : 6, B+ : M8x1.25
  Βρέθηκαν μέσω PAN PACIFIC 75-153
  Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
  Voltage : 24, Diodes : 8, B+ : M8x1.25
  Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
  Diodes : 8, B+ : M8x1.25
  Βρέθηκαν μέσω PAN PACIFIC 75-090
  Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
  Voltage : 12, Diodes : 8, B+ : M8x1.25
  Βρέθηκαν μέσω KRAUF ARH5070
  Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
  Voltage : 24, Diodes : 8, B+ : M6x1.0
  Βρέθηκαν μέσω PAN PACIFIC 75-148
  Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
  Voltage : 12, Diodes : 8, B+ : M6x1.0
  Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
  Voltage : 12, Diodes : 8, B+ : M8x1.25
  Βρέθηκαν μέσω PAN PACIFIC 75-167
  Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
  Voltage : 24, Diodes : 8, B+ : M8x1.25
  Βρέθηκαν μέσω PAN PACIFIC 75-126
  Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
  Voltage : 12, Diodes : 8, B+ : M6x1.0
  Βρέθηκαν μέσω KRAUF ARH5070
  Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
  Voltage : 24, Diodes : 8, B+ : M8x1.25
  Βρέθηκαν μέσω KRAUF ARH5071
  Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
  Voltage : 12, Diodes : 8, B+ : M8x1.25
  Βρέθηκαν μέσω CIVIC/DA PARTS 500765
  Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
  Voltage : 12, Diodes : 8, B+ : M8x1.25
  Βρέθηκαν μέσω WAI / TRANSPO IHR765
  Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
  Voltage : 12, Diodes : 12, B+ : M6x1.0
  Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
  Voltage : 12, Diodes : 8, B+ : M8x1.25
  Βρέθηκαν μέσω PAN PACIFIC 75-128
  Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
  Voltage : 12, Diodes : 8, B+ : M6x1.0
  Βρέθηκαν μέσω ERA 215908
  Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
  Τάση : 12, Voltage : 12, Diodes : 8, B+ : M6x1.0
  Βρέθηκαν μέσω ERA 215944
  Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
  Τάση : 12, Voltage : 12, Diodes : 6, B+ : M8x1.25
  Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
  Diodes : 8, B+ : M8X1.25
  Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD46582ARR
  Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
  Voltage : 12, Diodes : 6, B+ : M6x1.0
  Βρέθηκαν μέσω MOBILETRON VR-H2005-88
  Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 138895
  Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: John Deere
  Voltage : 12
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 235393
  Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Universal
  Voltage : 12
  Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL