Βρέθηκαν μέσω CARGO 131693
Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Lead. : 40.40
Βρέθηκαν μέσω UNIVERSAL 00510016
Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Transpo
V. : 200
Βρέθηκαν μέσω SAS 1088
Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Transpo
Amp. : 3, V. : 200, Dim. : 5.20, Lead. : 63.60
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 0270100105
Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
Diode. : +, Amp. : 35, V. : 330, Dim. : 12.77(1/2”)OD, Lead. : 1.4Dia×23L
Βρέθηκαν μέσω CARGO 138634
Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
Diode. : +, Amp. : 50, V. : 330, Dim. : 12.90, Lead. : 20.50
Βρέθηκαν μέσω WIEGEL DIOUN800017
Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL
Diode. : +, Amp. : 35, V. : 32, Dim. : 12.90, Lead. : 20.60
Βρέθηκαν μέσω WAI / TRANSPO 32-9103
Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL
Diode. : +, Amp. : 50, V. : 32, Dim. : 12.80, Lead. : 20.00
Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL
Diode. : +, Amp. : 50, V. : 32, Dim. : 12.80, Lead. : 20.00
Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL
Diode. : +, Amp. : 60, V. : 32, Dim. : 12.80, Lead. : 20.00
Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL
Diode. : +, Amp. : 60, V. : 32, Dim. : 12.80, Lead. : 20.30
Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
Diode. : +, Amp. : 60, V. : 330, Dim. : 12.80, Lead. : 11.80
Βρέθηκαν μέσω NAPA AC1P
Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
Diode. : +, Amp. : 25, V. : 330, Dim. : 12.70, Lead. : 18.70
Βρέθηκαν μέσω MOBILETRON DD-1015
Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
Diode. : +, Amp. : 35, V. : 330, Dim. : 12.80, Lead. : 17.00
Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
Diode. : +, Amp. : 25, V. : 330, Dim. : 12.80, Lead. : 13.30
Βρέθηκαν μέσω CARGO 134495
Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
Diode. : +, Amp. : 35, V. : 330, Dim. : 13.00, Lead. : 14.20
Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL
Diode. : +, Amp. : 35, V. : 330, Dim. : 12.70, Lead. : 32.30
Βρέθηκαν μέσω DELCO 1852929
Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
Diode. : +, Amp. : 25, V. : 330, Dim. : 12.80, Lead. : 33.00
Βρέθηκαν μέσω CARGO 130672
Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
Diode. : +, Amp. : 35, V. : 330, Dim. : 12.80, Lead. : 34.50
Βρέθηκαν μέσω WAI / TRANSPO 32-8105
Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
Diode. : +, Amp. : 35, V. : 300, Dim. : 11.80, Lead. : 19.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD12989ARD
Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
Diode. : +, Amp. : 50, V. : 300, Dim. : 11.70, Lead. : 20.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1113360
Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
Diode. : +, Amp. : 50, Dim. : 11.80, Lead. : 19.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD12987ARD
Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
Diode. : +, Amp. : 35, V. : 300, Dim. : 11.80, Lead. : 19.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD12988ARD
Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
Diode. : +, Amp. : 50, V. : 300, Dim. : 11.80, Lead. : 19.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD12991ARD
Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
Diode. : +, Amp. : 50, V. : 300, Dim. : 11.80, Lead. : 18.70