Βρέθηκαν μέσω LUCAS 21220361
  Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
  Lead. : 40.40
  Βρέθηκαν μέσω JUST PARTS D11472
  Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Transpo
  V. : 200
  Βρέθηκαν μέσω RENARD 7502
  Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Transpo
  Amp. : 2.5, V. : 200, Dim. : 3.80, Lead. : 63.20
  Βρέθηκαν μέσω J&N 171-01002
  Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Transpo
  Amp. : 3, V. : 200, Dim. : 5.20, Lead. : 63.60
  Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1127320082
  Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
  Diode. : +, Amp. : 35, V. : 330, Dim. : 12.77(1/2”)OD, Lead. : 1.4Dia×23L
  Βρέθηκαν μέσω WAI / TRANSPO 8252
  Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
  Diode. : +, Amp. : 50, V. : 330, Dim. : 12.90, Lead. : 20.50
  Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL
  Diode. : +, Amp. : 60, V. : 32, Dim. : 12.80, Lead. : 20.00
  Βρέθηκαν μέσω WAI / TRANSPO 8752
  Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
  Diode. : +, Amp. : 50, V. : 330, Dim. : 12.80, Lead. : 15.60
  Βρέθηκαν μέσω NISSAN 23232-65002
  Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
  Diode. : +, Amp. : 35, V. : 330, Dim. : 13.00, Lead. : 14.20
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 130672
  Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
  Diode. : +, Amp. : 35, V. : 330, Dim. : 12.80, Lead. : 34.50
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 233443
  Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
  Diode. : +, Amp. : 35, V. : 300, Dim. : 11.80, Lead. : 19.00
  Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  Diode. : +, Amp. : 60, Dim. : 12.80, Lead. : 22.00
  Βρέθηκαν μέσω KRAUF AZH8652
  Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
  Diode. : +, Amp. : 50, V. : 300, Dim. : 11.70, Lead. : 20.00
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 233445
  Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
  Diode. : +, Amp. : 50, V. : 300, Dim. : 11.80, Lead. : 19.00
  Βρέθηκαν μέσω KRAUF AZH8652
  Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
  Diode. : +, Amp. : 50, V. : 300, Dim. : 11.80, Lead. : 18.70
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 230474
  Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 233606
  Κατηγορία: Δίοδος + ανορθωτής γεννήτριας Producer: AS-PL