Βρέθηκαν μέσω CARGO 135942
    Κατηγορία: Σειρά επιδιόρθωσης των αντλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Lucas
    O.D.1 : 57.20, H.1 : 34.80, Splines : 18
    Βρέθηκαν μέσω CARGO 139964
    Κατηγορία: Σειρά επιδιόρθωσης των αντλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL