Προϊόντα στην ιστοσελίδα:
Κατηγορία: Στροφεια γεννητριων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 90, O.D.1 : 93.30, O.D.2 : 17.00, L.1 : 150.50, L.2 : 38.90, d. : M16x1.5, Poles : 12, Thread : Prawy, Slip Ring : ASL9008, Bearing : No
Κατηγορία: Στροφεια γεννητριων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 120, O.D.1 : 103.30, O.D.2 : 17.00, L.1 : 158.60, L.2 : 41.10, d. : M16x1.5, Poles : 12, Thread : Prawy, Slip Ring : ASL9008, Bearing : No
Κατηγορία: Στροφεια γεννητριων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, Ένταση : 140, O.D.1 : 125.20, O.D.2 : 30.00, L.1 : 248.20, L.2 : 97.50, d. : M27x1.5, Poles : 16, Thread : Prawy, Slip Ring : ASL9020, Bearing : No
Κατηγορία: Στροφεια γεννητριων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 60, O.D.1 : 89.00, O.D.2 : 17.00, L.1 : 155.00, L.2 : 52.40, d. : M16x1.5, Poles : 12, Thread : Prawy, Slip Ring : ASL9048, Bearing : No
Κατηγορία: Στροφεια γεννητριων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, Ένταση : 100, O.D.1 : 111.30, O.D.2 : 17.00, L.1 : 163.00, L.2 : 44.80, d. : M16x1.5, Poles : 12, Thread : Prawy, Slip Ring : ASL9008, Bearing : No
Κατηγορία: Στροφεια γεννητριων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 85, O.D.1 : 88.50, O.D.2 : 17.00, L.1 : 149.50, L.2 : 39.70, d. : M17x1.25, Poles : 12, Thread : Prawy, Slip Ring : ASL9031, Bearing : No
Κατηγορία: Στροφεια γεννητριων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 110, O.D.1 : 103.00, O.D.2 : 17, L.1 : 160.00, L.2 : 51.00, d. : M16x1.5, Poles : 12, Thread : Prawy, Slip Ring : ASL9048, Bearing : No
Κατηγορία: Στροφεια γεννητριων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 130, O.D.1 : 103.40, O.D.2 : 22.20, L.1 : 203.80, L.2 : 90.50, d. : M16x1.5, Poles : 12, Thread : Prawy, Slip Ring : ASL9048, Bearing : No
Κατηγορία: Στροφεια γεννητριων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, Ένταση : 35, O.D.1 : 89.30, O.D.2 : 17.00, L.1 : 156.00, L.2 : 51.00, d. : M16x1.5, Poles : 12, Thread : Prawy, No. of splines : 12, Slip Ring : ASL9006 , Bearing : No
Κατηγορία: Στροφεια γεννητριων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, Ένταση : 55, O.D.1 : 100.30, O.D.2 : 17.00, L.1 : 155.60, L.2 : 52.90, d. : M16x1.5, Poles : 12, Thread : Prawy, Slip Ring : ASL9048, Bearing : No
Κατηγορία: Στροφεια γεννητριων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 70, O.D.1 : 93.40, O.D.2 : 17.00, L.1 : 153.30, L.2 : 42.10, d. : M16x1.5, Poles : 12, Thread : Prawy, Slip Ring : ASL9008, Bearing : No
Κατηγορία: Στροφεια γεννητριων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 180, O.D.1 : 105.50, O.D.2 : 17.00, L.1 : 151.90, L.2 : 41.40, d. : M16x1.5, Poles : 16, Thread : Prawy, Slip Ring : ASL9021, Bearing : No
Κατηγορία: Στροφεια γεννητριων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 150, O.D.1 : 111.30, O.D.2 : 17.00, L.1 : 159.40, L.2 : 41.30, d. : M16x1.5, Poles : 12, Thread : Prawy, Slip Ring : ASL9008, Bearing : No
Κατηγορία: Στροφεια γεννητριων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 150, O.D.1 : 111.20, O.D.2 : 17.00, L.1 : 162.50, L.2 : 44.60, d. : M16x1.5, Poles : 12, Thread : Prawy, Slip Ring : ASL9008, Bearing : No
Κατηγορία: Στροφεια γεννητριων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, O.D.1 : 88.90, O.D.2 : 17.00, L.1 : 155.30, L.2 : 52.30, d. : M16x1.5, Poles : 12, Thread : Prawy, Slip Ring : ASL9048, Bearing : No
Κατηγορία: Στροφεια γεννητριων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 120, O.D.1 : 103.40, O.D.2 : 17.00, L.1 : 159.30, L.2 : 41.50, d. : M16x1.5, Poles : 12, Thread : Prawy, Slip Ring : ASL9008, Bearing : No
Κατηγορία: Στροφεια γεννητριων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 140, O.D.1 : 103.50, O.D.2 : 17.00, L.1 : 159.00, L.2 : 41.30, d. : M16x1.5, Poles : 12, Thread : Prawy, Slip Ring : ASL9008, Bearing : No
Κατηγορία: Στροφεια γεννητριων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 150, O.D.1 : 103.30, O.D.2 : 17.00, L.1 : 157.40, L.2 : 41.30, d. : M16x1.5, Poles : 12, Thread : Prawy, Slip Ring : ASL9008, Bearing : No
Κατηγορία: Στροφεια γεννητριων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 105, O.D.1 : 93.50, O.D.2 : 17.00, L.1 : 198.90, L.2 : 44.10, d. : M16x1.5, Poles : 12, Thread : Prawy, No. of splines : 18, Slip Ring : ASL9048, Bearing : No
Κατηγορία: Στροφεια γεννητριων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 55, O.D.1 : 89.60, O.D.2 : 17.00, L.1 : 154.80, L.2 : 52.50, d. : M14x1.5, Poles : 12, Thread : Prawy, Slip Ring : ASL9048 , Bearing : No
Κατηγορία: Στροφεια γεννητριων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, Ένταση : 80, O.D.1 : 103.20, O.D.2 : 17.00, L.1 : 167.40, L.2 : 49.40, d. : M16x1.5, Poles : 12, Thread : Prawy, Slip Ring : ASL9008, Bearing : No
Κατηγορία: Στροφεια γεννητριων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 200, O.D.1 : 111.20, O.D.2 : 17.00, L.1 : 161.90, L.2 : 44.00, d. : M16x1.5, Poles : 12, Thread : Prawy, Slip Ring : ASL9008, Bearing : No
Κατηγορία: Στροφεια γεννητριων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, Ένταση : 100, O.D.1 : 103.40, O.D.2 : 17.00, L.1 : 176.50, L.2 : 59.30, d. : M16x1.5, Poles : 12, Thread : Prawy, Slip Ring : ASL9048, Bearing : No
Κατηγορία: Στροφεια γεννητριων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 180, O.D.1 : 111.40, O.D.2 : 17.00, L.1 : 162.60, L.2 : 45.00, d. : M16x1.5, Poles : 12, Thread : Prawy, Slip Ring : ASL9008, Bearing : No