Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 100.55, d. : M5x0.8, D.1 : 9.80, b.1 : 30.00, d.2 : 4.30, k.1 : 3.50, m.1 : T25
Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 100.55, d. : M5x0.8, D.1 : 9.80, b.1 : 29.40, d.2 : 4.30, k.1 : 3.50, m.1 : T25
Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 31.10, d. : M6x1.0, d.1 : M6x1.0, b.1 : 16.15, b.2 : 9.00
Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 47.80, d. : M6x1.0, d.1 : M6x1.0, b.1 : 20.60, b.2 : 12.50, d.2 : 6.00
Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 47.80, d. : M6x1.0, d.1 : M6x1.0, b.1 : 20.60, b.2 : 12.50, d.2 : 6.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Delco
L.1 : 70.70, d. : M6x1.0, D.1 : 10.80, b.1 : 21.00, d.2 : 5.30, k.1 : 9.00, m.1 : S7
Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Delco
L.1 : 70.70, d. : M6x1.0, D.1 : 10.80, b.1 : 21.00, d.2 : 5.30, k.1 : 9.00, m.1 : S7
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Delco
L.1 : 72.75, d. : M5x0.8, D.1 : 10.10, b.1 : 29.00, d.2 : 4.85, k.1 : 7.00, m.1 : S7
Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
L.1 : 20.60, d. : M5x0.8, D.1 : 9.80, b.1 : 15.20, k.1 : 4.40, m.1 : PH2
Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
L.1 : 20.60, d. : M5x0.8, b.1 : 15.20
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
L.1 : 47.20, d. : M5x0.8, D.1 : 10.10, b.1 : 19.00, d.2 : 4.30, k.1 : 5.30, m.1 : S8
Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Denso
L.1 : 39.85, d. : M5x0.8, D.1 : 8.40, b.1 : 26.00, d.2 : 4.40, k.1 : 2.50
Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Denso
L.1 : 28.80, d. : M5x0.8, D.1 : 10.00, b.1 : 24.50, k.1 : 4.20, m.1 : S7
Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Denso
L.1 : 29.00, d. : M4x0.7, D.1 : 9.40, b.1 : 13.80, k.1 : 4.00, m.1 : S7
Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Ford
L.1 : 115.50, d. : M5x0.8, d.1 : M5x0.8, D.1 : 10.30, b.1 : 28.60, b.2 : 25.70, d.2 : 4.60, k.1 : 5.00, m.1 : S8
Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
L.1 : 39.60, d. : M5x0.8, D.1 : 8.40, b.1 : 26.35, d.2 : 4.40, k.1 : 2.50
Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
L.1 : 39.60, d. : M5x0.8, D.1 : 8.40, b.1 : 26.35, d.2 : 4.40, k.1 : 2.50
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
L.1 : 48.20, d.1 : M8x1.25, D.1 : 18.00, b.1 : 25.00, d.2 : 8.00, k.1 : 8.00, m.1 : S13
Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
L.1 : 48.20, d.1 : M8x1.25, D.1 : 18.00, b.1 : 25.00, d.2 : 8.00, k.1 : 8.00, m.1 : S13
Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL
Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL
Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL
Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL
L.1 : 17.50, d. : M5x0.8, b.1 : 10.50
Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL
L.1 : 36.20 , d. : 5/32"BSW, d.1 : 3/16"BSW, b.1 : 17.70 , b.2 : 9.10