Κατηγορία: Υποδοχή αποστάσεως της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 20.00, H.1 : 11.10
Κατηγορία: Υποδοχή αποστάσεως της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 17.15, O.D.1 : 25.00, H.1 : 13.10
Κατηγορία: Υποδοχή αποστάσεως της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 20.00, O.D.1 : 29.00 , H.1 : 7.00
Κατηγορία: Υποδοχή αποστάσεως της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
I.D.1 : 9.60, O.D.1 : 13.00, H.1 : 13.20
Κατηγορία: Υποδοχή αποστάσεως της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Lucas
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 22.00, H.2 : 10.50
Κατηγορία: Υποδοχή αποστάσεως της γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 9.00, O.D.1 : 12.00, O.D.2 : 13.00, H.1 : 16.00
Κατηγορία: Υποδοχή αποστάσεως της γεννήτριας Producer: AS-PL
Κατηγορία: Υποδοχή αποστάσεως της γεννήτριας Producer: AS-PL
Κατηγορία: Υποδοχή αποστάσεως της γεννήτριας Producer: AS-PL
Κατηγορία: Υποδοχή αποστάσεως της γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 17.00 , O.D.1 : 25.00 , H.2 : 5.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Υποδοχή αποστάσεως της γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.2 : 15.20, O.D.2 : 25.00, H.1 : 10.00
Κατηγορία: Υποδοχή αποστάσεως της γεννήτριας Producer: AS-PL
Κατηγορία: Υποδοχή αποστάσεως της γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 17.10 , O.D.1 : 31.80 , O.D.2 : 29.70 , H.1 : 6.40
Κατηγορία: Υποδοχή αποστάσεως της γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 17.00 , O.D.1 : 27.00 , H.2 : 10.00
Κατηγορία: Υποδοχή αποστάσεως της γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 17.20 , O.D.1 : 24.00 , H.2 : 9.00
Κατηγορία: Υποδοχή αποστάσεως της γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 21.00, H.2 : 9.30
Κατηγορία: Υποδοχή αποστάσεως της γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 24.00, H.1 : 10.40
Κατηγορία: Υποδοχή αποστάσεως της γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 21.00, H.2 : 16.50
Κατηγορία: Υποδοχή αποστάσεως της γεννήτριας Producer: AS-PL
Κατηγορία: Υποδοχή αποστάσεως της γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 17.60, O.D.1 : 25.00, H.1 : 6.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Υποδοχή αποστάσεως της γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 17.60, O.D.1 : 25.00, H.1 : 6.50
Κατηγορία: Υποδοχή αποστάσεως της γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 17.20, O.D.1 : 27.00, H.1 : 7.00
Κατηγορία: Υποδοχή αποστάσεως της γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 17.20, O.D.1 : 27.00, H.1 : 4.00
Κατηγορία: Υποδοχή αποστάσεως της γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 17.10, O.D.1 : 22.20, H.1 : 27.00