Βρέθηκαν μέσω FIAT 9944822
  Κατηγορία: Διαχωριστικές ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 5.00
  Βρέθηκαν μέσω FIAT 9944822
  Κατηγορία: Διαχωριστικές ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 5.00
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Κατηγορία: Διαχωριστικές ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 27.00, H.1 : 6.00
  Βρέθηκαν μέσω BOSCH 2120202006
  Κατηγορία: Διαχωριστικές ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 30.30, O.D.1 : 38.20, H.1 : 12.00
  Βρέθηκαν μέσω BOSCH 2120202006
  Κατηγορία: Διαχωριστικές ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 30.30, O.D.1 : 38.20, H.1 : 12.00
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1120140142
  Κατηγορία: Διαχωριστικές ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 43.00, H.1 : 3.00
  Κατηγορία: Διαχωριστικές ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
  I.D.1 : 17.20, O.D.1 : 24.00, H.1 : 9.00