Προϊόντα στην ιστοσελίδα:
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ένταση : 80, Εσ. Διαμ. : 103.60, Εξ. Διαμ. : 142.10, O.D.2 : 134.00, O.D.3 : 129.00, H.1 : 55.50, H. : 28.40, H. 2 : 30.50, No. of leads : 4
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ένταση : 80, Εσ. Διαμ. : 104.00, Εξ. Διαμ. : 142.00, O.D.2 : 135.70, O.D.3 : 128.00, H.1 : 56.00, H. : 28.50, H. 2 : 29.10, No. of leads : 4
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ένταση : 55, Εσ. Διαμ. : 89.60, Εξ. Διαμ. : 125.00, O.D.2 : 118.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 53.00, H. : 23.50, H. 2 : 25.10, No. of leads : 3
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ένταση : 55, Εσ. Διαμ. : 100.50, Εξ. Διαμ. : 137.90, O.D.2 : 130.00, O.D.3 : 121.70, H.1 : 53.80, H. : 23.40, H. 2 : 25.20, No. of leads : 4
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ένταση : 70, Εσ. Διαμ. : 89.50, Εξ. Διαμ. : 125.00, O.D.2 : 118.20, O.D.3 : 109.50, H.1 : 52.80, H. : 25.40, H. 2 : 23.40, No. of leads : 3
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ένταση : 140, Εσ. Διαμ. : 126.00, Εξ. Διαμ. : 165.80, O.D.3 : 153.00, H.1 : 84.90, H. : 44.20, No. of leads : 12
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ένταση : 45, Εσ. Διαμ. : 89.20, Εξ. Διαμ. : 125.00, O.D.2 : 120.40, O.D.3 : 112.30, H.1 : 52.70, H. : 23.50, H. 2 : 25.00, No. of leads : 3
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ένταση : 90, Εσ. Διαμ. : 94.00, Εξ. Διαμ. : 125.10, O.D.3 : 116.00, H.1 : 64.20, H. : 32.20, No. of leads : 6
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ένταση : 90, Εσ. Διαμ. : 94.20, Εξ. Διαμ. : 125.10, O.D.3 : 116.60, H.1 : 65.70, H. : 32.70, No. of leads : 6
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ένταση : 100, Εσ. Διαμ. : 112.20, Εξ. Διαμ. : 142.00, O.D.3 : 131.40, H.1 : 76.00, H. : 35.70, No. of leads : 6
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ένταση : 90, Εσ. Διαμ. : 112.00, Εξ. Διαμ. : 142.00, O.D.3 : 131.30, H.1 : 77.00, H. : 35.90, No. of leads : 6
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ένταση : 90, Εσ. Διαμ. : 101.10, Εξ. Διαμ. : 138.00, O.D.2 : 129.80, O.D.3 : 123.30, H.1 : 54.00, H. : 24.50, H. 2 : 25.00, No. of leads : 4
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ένταση : 90, Εσ. Διαμ. : 94.10, Εξ. Διαμ. : 125.10, O.D.3 : 116.00, H.1 : 64.50, H. : 31.00, No. of leads : 12
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ένταση : 100, Εσ. Διαμ. : 93.60, Εξ. Διαμ. : 125.00, O.D.3 : 116.00, H.1 : 66.00, H. : 30.40, No. of leads : 6
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ένταση : 150, Εσ. Διαμ. : 102.00, Εξ. Διαμ. : 138.00, O.D.2 : 131.60, O.D.3 : 127.10, H.1 : 74.20, H. : 33.90, H. 2 : 35.20, No. of leads : 3
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ένταση : 75, Εσ. Διαμ. : 89.90, Εξ. Διαμ. : 115.90, O.D.3 : 107.90, H.1 : 67.10, H. : 31.30, No. of leads : 6
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ένταση : 100, Εσ. Διαμ. : 94.20, Εξ. Διαμ. : 125.20, O.D.3 : 115.40, H.1 : 66.30, H. : 31.30, No. of leads : 6
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ένταση : 90, Εσ. Διαμ. : 94.70, Εξ. Διαμ. : 125.00, O.D.3 : 115.00, H.1 : 65.50, H. : 30.50, No. of leads : 6
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ένταση : 200, Εσ. Διαμ. : 112.00, Εξ. Διαμ. : 145.00, O.D.3 : 132.00, H.1 : 72.00, H. 2 : 35.40, No. of leads : 6
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ένταση : 150, Εσ. Διαμ. : 111.60, Εξ. Διαμ. : 142.20, O.D.3 : 131.60, H.1 : 76.60, H. : 35.20, No. of leads : 6
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ένταση : 110, Εσ. Διαμ. : 94.00, Εξ. Διαμ. : 125.00, O.D.3 : 115.60, H.1 : 67.60, H. : 31.30, No. of leads : 6
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ένταση : 140, Εσ. Διαμ. : 111.50, Εξ. Διαμ. : 142.00, O.D.3 : 132.40, H.1 : 75.00, H. : 35.00, No. of leads : 6
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ένταση : 100, Εσ. Διαμ. : 104.00, Εξ. Διαμ. : 142.00, O.D.2 : 133.90, O.D.3 : 129.40, H.1 : 62.00, H. : 33.30, H. 2 : 34.50, No. of leads : 4
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ένταση : 100, Εσ. Διαμ. : 104.00, Εξ. Διαμ. : 142.00, O.D.2 : 135.00, O.D.3 : 127.50, H.1 : 59.00, H. : 33.00, H. 2 : 34.00, No. of leads : 4
0
Εναλλακτικές λίστα