Προϊόντα στην ιστοσελίδα:
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 70, I.D.1 : 89.50, O.D.1 : 125.00, O.D.2 : 118.20, O.D.3 : 109.50, H.1 : 52.80, H.2 : 25.40, H.3 : 23.40, No. of leads : 3
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, Ένταση : 140, I.D.1 : 126.00, O.D.1 : 165.80, O.D.3 : 153.00, H.1 : 84.90, H.2 : 44.20, No. of leads : 12
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, Ένταση : 45, I.D.1 : 89.20, O.D.1 : 125.00, O.D.2 : 120.40, O.D.3 : 112.30, H.1 : 52.70, H.2 : 23.50, H.3 : 25.00, No. of leads : 3
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 90, I.D.1 : 94.00, O.D.1 : 125.10, O.D.3 : 116.00, H.1 : 64.20, H.2 : 32.20, No. of leads : 6
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 90, I.D.1 : 94.20, O.D.1 : 125.10, O.D.3 : 116.60, H.1 : 65.70, H.2 : 32.70, No. of leads : 6
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, Ένταση : 100, I.D.1 : 112.20, O.D.1 : 142.00, O.D.3 : 131.40, H.1 : 76.00, H.2 : 35.70, No. of leads : 6
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, Ένταση : 90, I.D.1 : 112.00, O.D.1 : 142.00, O.D.3 : 131.30, H.1 : 77.00, H.2 : 35.90, No. of leads : 6
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 90, I.D.1 : 101.10, O.D.1 : 138.00, O.D.2 : 129.80, O.D.3 : 123.30, H.1 : 54.00, H.2 : 24.50, H.3 : 25.00, No. of leads : 4
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 90, I.D.1 : 94.10, O.D.1 : 125.10, O.D.3 : 116.00, H.1 : 64.50, H.2 : 31.00, No. of leads : 12
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 100, I.D.1 : 93.60, O.D.1 : 125.00, O.D.3 : 116.00, H.1 : 66.00, H.2 : 30.40, No. of leads : 6
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 150, I.D.1 : 102.00, O.D.1 : 138.00, O.D.2 : 131.60, O.D.3 : 127.10, H.1 : 74.20, H.2 : 33.90, H.3 : 35.20, No. of leads : 3
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 75, I.D.1 : 89.90, O.D.1 : 115.90, O.D.3 : 107.90, H.1 : 67.10, H.2 : 31.30, No. of leads : 6
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 100, I.D.1 : 94.20, O.D.1 : 125.20, O.D.3 : 115.40, H.1 : 66.30, H.2 : 31.30, No. of leads : 6
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 90, I.D.1 : 94.70, O.D.1 : 125.00, O.D.3 : 115.00, H.1 : 65.50, H.2 : 30.50, No. of leads : 6
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 200, I.D.1 : 112.00, O.D.1 : 145.00, O.D.3 : 132.00, H.1 : 72.00, H.3 : 35.40, No. of leads : 6
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 150, I.D.1 : 111.60, O.D.1 : 142.20, O.D.3 : 131.60, H.1 : 76.60, H.2 : 35.20, No. of leads : 6
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 110, I.D.1 : 94.00, O.D.1 : 125.00, O.D.3 : 115.60, H.1 : 67.60, H.2 : 31.30, No. of leads : 6
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 140, I.D.1 : 111.50, O.D.1 : 142.00, O.D.3 : 132.40, H.1 : 75.00, H.2 : 35.00, No. of leads : 6
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, Ένταση : 100, I.D.1 : 104.00, O.D.1 : 142.00, O.D.2 : 133.90, O.D.3 : 129.40, H.1 : 62.00, H.2 : 33.30, H.3 : 34.50, No. of leads : 4
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, Ένταση : 100, I.D.1 : 104.00, O.D.1 : 142.00, O.D.2 : 135.00, O.D.3 : 127.50, H.1 : 59.00, H.2 : 33.00, H.3 : 34.00, No. of leads : 4
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 120, I.D.1 : 99.00, O.D.1 : 130.80, O.D.3 : 121.50, H.1 : 71.50, H.2 : 33.50, No. of leads : 6
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 90, I.D.1 : 89.70, O.D.1 : 115.90, O.D.3 : 108.70, H.1 : 67.20, H.2 : 31.20, No. of leads : 6
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 90, I.D.1 : 94.20, O.D.1 : 125.00, O.D.3 : 116.30, H.1 : 64.00, H.2 : 30.70, No. of leads : 6
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, Ένταση : 80, I.D.1 : 104.20, O.D.1 : 136.00, O.D.3 : 124.30, H.1 : 74.00, H.2 : 32.70, No. of leads : 6