Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Voltage : 12, Amp. : 150, I.D.1 : 17.00, I.D.2 : 106.00, O.D.1 : 147.70, H.1 : 89.50, Leads : 3
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Voltage : 12, Amp. : 65, I.D.1 : 36.30, I.D.2 : 92.00, O.D.1 : 126.00, H.1 : 83.00, Stator : AS4002, Leads : 3
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Voltage : 12, Amp. : 65, I.D.1 : 28.20, I.D.2 : 92.00, O.D.1 : 125.00, H.1 : 84.40, Stator : AS4002, Leads : 3
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Voltage : 12, Amp. : 100, I.D.1 : 29.60, I.D.2 : 100.00, O.D.1 : 138.00, H.1 : 113.50, Leads : 3
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Voltage : 12, Amp. : 65, I.D.1 : 28.30, I.D.2 : 92.20, O.D.1 : 124.80, H.1 : 84.50, Stator : AS4002, Leads : 3
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Voltage : 12, Amp. : 65, I.D.1 : 28.40, I.D.2 : 92.20, O.D.1 : 124.60, H.1 : 84.20, Stator : AS4002, Leads : 3
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Voltage : 12, Amp. : 65, I.D.1 : 29.40, I.D.2 : 92.30, O.D.1 : 125.00, H.1 : 83.00, Stator : AS4002, Leads : 3
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Voltage : 12, Amp. : 80, I.D.1 : 28.00, I.D.2 : 92.20, O.D.1 : 125.00, Stator : AS4002, Leads : 3
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Voltage : 12, Amp. : 85, I.D.1 : 41.40, I.D.2 : 92.20, O.D.1 : 126.40, H.1 : 84.70, Stator : AS4002, Leads : 3
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Voltage : 12, Amp. : 100, I.D.1 : 28.20, I.D.2 : 100.00, O.D.1 : 137.80, H.1 : 116.00, Leads : 3
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Voltage : 12, Amp. : 90, I.D.1 : 92.20, I.D.2 : 35.40, O.D.1 : 127.00, H.1 : 85.00, Stator : AS4005, Leads : 3
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Voltage : 12, Amp. : 100, I.D.1 : 41.00, I.D.2 : 91.20, O.D.1 : 126.70, H.1 : 85.40, Stator : AS4008, Leads : 3
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Voltage : 12, Amp. : 130, I.D.1 : 39.30, I.D.2 : 100.00, O.D.1 : 137.50, H.1 : 114.00, Stator : AS4007, Leads : 3
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Voltage : 12, Amp. : 65, I.D.1 : 28.50, I.D.2 : 92.00, O.D.1 : 125.00, H.1 : 86.70, Stator : AS4002, Leads : 3
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Voltage : 12, Amp. : 85, I.D.1 : 28.20, I.D.2 : 100.00, O.D.1 : 137.40, H.1 : 116.00, Leads : 3
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Voltage : 12, Amp. : 65, I.D.1 : 36.30, I.D.2 : 92.00, O.D.1 : 126.00, H.1 : 83.00, Stator : AS4002, Leads : 3
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Voltage : 12, Amp. : 85, I.D.1 : 29.60, I.D.2 : 92.20, O.D.1 : 125.30, H.1 : 81.50, Stator : AS4005, Leads : 3
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Voltage : 12, Amp. : 80, I.D.1 : 35.20, I.D.2 : 92.20, O.D.1 : 125.00, H.1 : 93.30, Stator : AS6001, Leads : 4
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Voltage : 12, Amp. : 90, I.D.1 : 42.80, I.D.2 : 92.20, O.D.1 : 126.50, H.1 : 85.50, Stator : AS6035, Leads : 3
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ένταση : 80, Εσ. Διαμ. : 103.60, Εξ. Διαμ. : 142.10, O.D.2 : 134.00, O.D.3 : 129.00, H.1 : 55.50, H. : 28.40, H. 2 : 30.50, No. of leads : 4
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ένταση : 80, Εσ. Διαμ. : 104.00, Εξ. Διαμ. : 142.00, O.D.2 : 135.70, O.D.3 : 128.00, H.1 : 56.00, H. : 28.50, H. 2 : 29.10, No. of leads : 4
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ένταση : 55, Εσ. Διαμ. : 89.60, Εξ. Διαμ. : 125.00, O.D.2 : 118.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 53.00, H. : 23.50, H. 2 : 25.10, No. of leads : 3
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ένταση : 55, Εσ. Διαμ. : 100.50, Εξ. Διαμ. : 137.90, O.D.2 : 130.00, O.D.3 : 121.70, H.1 : 53.80, H. : 23.40, H. 2 : 25.20, No. of leads : 4
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ένταση : 70, Εσ. Διαμ. : 89.50, Εξ. Διαμ. : 125.00, O.D.2 : 118.20, O.D.3 : 109.50, H.1 : 52.80, H. : 25.40, H. 2 : 23.40, No. of leads : 3