Βρέθηκαν μέσω CARGO 138171
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Τάση : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 40.00, Ένταση : 65, Εσ. Διαμ. : 92.00, O.D.1 : 125.50, H.1 : 67.00, Εξ. Διαμ. : 118.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 65.00, H. 2 : 29.00, No. of leads : 3
Βρέθηκαν μέσω CARGO 138506
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Τάση : 12, I.D.1 : 118.00, Ένταση : 85, I.D.2 : 47.00, O.D.1 : 125.00, Εσ. Διαμ. : 92.00, H.1 : 69.00, Εξ. Διαμ. : 118.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 65.00, H. 2 : 29.20, No. of leads : 3
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1112704
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Τάση : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 47.00, Ένταση : 65, Εσ. Διαμ. : 92.00, O.D.1 : 124.50, Εξ. Διαμ. : 118.00, H.1 : 70.00, O.D.3 : 109.40, H.1 : 65.00, H. 2 : 29.20, No. of leads : 3
Βρέθηκαν μέσω CARGO 138457
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
I.D.1 : 129.00, Τάση : 12, Ένταση : 100, I.D.2 : 47.00, O.D.1 : 138.00, Εσ. Διαμ. : 100.00, H.1 : 73.00, Εξ. Διαμ. : 130.00, O.D.3 : 123.00, H.1 : 69.00, H. 2 : 33.50, No. of leads : 3
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1113304
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Τάση : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 47.00, Ένταση : 65.00, Εσ. Διαμ. : 92.00, O.D.1 : 125.00, H.1 : 69.00, Εξ. Διαμ. : 118.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 65.00, H. 2 : 29.00, No. of leads : 3
Βρέθηκαν μέσω CQ CQ1191961
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Τάση : 12, I.D.1 : 118.00, Ένταση : 65, I.D.2 : 47.00, O.D.1 : 124.50, Εσ. Διαμ. : 92.00, H.1 : 69.00, Εξ. Διαμ. : 118.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 65.00, H. 2 : 29.00, No. of leads : 3
Βρέθηκαν μέσω MAGNETI MARELLI 83613781
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Τάση : 12, I.D.2 : 29.40, Ένταση : 65, Εσ. Διαμ. : 92.30, O.D.1 : 125.00, H.1 : 83.00, No. of leads : 3
Βρέθηκαν μέσω MAGNETI MARELLI 83615621
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Τάση : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 47.00, Ένταση : 80, O.D.1 : 124.50, Εσ. Διαμ. : 92.00, H.1 : 68.00, Εξ. Διαμ. : 118.00, O.D.3 : 109.40, H.1 : 65.00, H. 2 : 29.20, No. of leads : 3
Βρέθηκαν μέσω MAGNETI MARELLI 83624941
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Τάση : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 47.00, Ένταση : 85, O.D.1 : 126.50, Εσ. Διαμ. : 92.00, H.1 : 67.00, Εξ. Διαμ. : 118.00, O.D.3 : 110.00, H.1 : 64.00, H. 2 : 28.50, No. of leads : 3
Βρέθηκαν μέσω CARGO 137224
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Τάση : 12, I.D.1 : 129.00, I.D.2 : 52.00, Ένταση : 100, O.D.1 : 137.00, H.1 : 75.50, Εξ. Διαμ. : 129.00, O.D.3 : 120.00, H.1 : 7.00, H. 2 : 33.00, No. of leads : 3
Βρέθηκαν μέσω MAGNETI MARELLI 83625051
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
I.D.1 : 118.00, Τάση : 12, I.D.2 : 40.00, Ένταση : 90, O.D.1 : 127.00, Εσ. Διαμ. : 92.00, H.1 : 71.00, Εξ. Διαμ. : 118.00, O.D.3 : 110.00, H.1 : 65.50, H. 2 : 29.00, No. of leads : 3
Βρέθηκαν μέσω MAGNETI MARELLI 83618001
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Τάση : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 47.00, Ένταση : 100, Εσ. Διαμ. : 92.00, O.D.1 : 127.00, H.1 : 68.00, Εξ. Διαμ. : 118.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 64.00, H. 2 : 29.00, No. of leads : 3
Βρέθηκαν μέσω CARGO 138457
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Τάση : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 52.00, Ένταση : 65, Εσ. Διαμ. : 92.00, O.D.1 : 125.00, H.1 : 72.00, Εξ. Διαμ. : 118.00, O.D.3 : 109.00, H.1 : 43.00, H. 2 : 29.00, No. of leads : 3
Βρέθηκαν μέσω CARGO 137224
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Τάση : 12, I.D.1 : 130.00, I.D.2 : 52.00, Ένταση : 85, O.D.1 : 138.00, Εσ. Διαμ. : 100.00, H.1 : 73.00, Εξ. Διαμ. : 130.00, O.D.3 : 120.00, H.1 : 70.00, H. 2 : 33.00, No. of leads : 3
Βρέθηκαν μέσω CARGO 138171
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Τάση : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 40.00, Ένταση : 65, O.D.1 : 125.50, Εσ. Διαμ. : 92.00, H.1 : 65.00, Εξ. Διαμ. : 118.00, O.D.3 : 109.40, H.1 : 65.00, H. 2 : 29.20, No. of leads : 3
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Τάση : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 52.00, Ένταση : 80, O.D.1 : 125.00, Εσ. Διαμ. : 92.00, H.1 : 69.00, Εξ. Διαμ. : 118.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 66.00, H. 2 : 29.00, No. of leads : 4
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1112243
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ένταση : 80, Εσ. Διαμ. : 103.60, Εξ. Διαμ. : 142.10, O.D.2 : 134.00, O.D.3 : 129.00, H.1 : 55.50, H. : 28.40, H. 2 : 30.50, No. of leads : 4
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1125045152
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ένταση : 80, Εσ. Διαμ. : 104.00, Εξ. Διαμ. : 142.00, O.D.2 : 135.70, O.D.3 : 128.00, H.1 : 56.00, H. : 28.50, H. 2 : 29.10, No. of leads : 4
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1115936
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ένταση : 55, Εσ. Διαμ. : 89.60, Εξ. Διαμ. : 125.00, O.D.2 : 118.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 53.00, H. : 23.50, H. 2 : 25.10, No. of leads : 3
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1114091
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ένταση : 55, Εσ. Διαμ. : 100.50, Εξ. Διαμ. : 137.90, O.D.2 : 130.00, O.D.3 : 121.70, H.1 : 53.80, H. : 23.40, H. 2 : 25.20, No. of leads : 4
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1113425
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ένταση : 70, Εσ. Διαμ. : 89.50, Εξ. Διαμ. : 125.00, O.D.2 : 118.20, O.D.3 : 109.50, H.1 : 52.80, H. : 25.40, H. 2 : 23.40, No. of leads : 3
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1111903
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ένταση : 140, Εσ. Διαμ. : 126.00, Εξ. Διαμ. : 165.80, O.D.3 : 153.00, H.1 : 84.90, H. : 44.20, No. of leads : 12
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1116709
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ένταση : 45, Εσ. Διαμ. : 89.20, Εξ. Διαμ. : 125.00, O.D.2 : 120.40, O.D.3 : 112.30, H.1 : 52.70, H. : 23.50, H. 2 : 25.00, No. of leads : 3
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1113687
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ένταση : 90, Εσ. Διαμ. : 94.00, Εξ. Διαμ. : 125.10, O.D.3 : 116.00, H.1 : 64.20, H. : 32.20, No. of leads : 6