Προϊόντα στην ιστοσελίδα:
Κατηγορία: Σειρά επιδιόρθωσης των αντλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: MANDO
O.D.1 : 24.00, L.1 : 36.50, D.1 : 24.00, k.1 : 6.10, d.2 : 18.00
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 16.40, H.1 : 57.50, O.1 : 75.00, O.2 : 75.00, O.3 : 63.30, L.1 : 132.40, Holes : 3, Splines : 8
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
H.1 : 51, Holes : 3 x 6,7
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
H.1 : 55.00, W.1 : 81.60
Κατηγορία: Δρομείς των αντλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 12.101, O.D.1 : 58.50, H.1 : 41.00, Splines : 8
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
O.D.1 : 79.80, H.1 : 84.70 , O.1 : 80.20 , O.2 : 80.20 , O.3 : 92.10 , Holes : 3
Κατηγορία: Περιβλήματα των αντλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 58.20, O.D.1 : 71.00, H.1 : 58.00, L.1 : 129.50, Holes : 3
Κατηγορία: Περιβλήματα των αντλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 16.40, O.D.1 : 71.30, H.1 : 5.30
Κατηγορία: φτυαριών των αντλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
H.1 : 5.00, W.1 : 14.40, L.1 : 31.00
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 17.40, H.1 : 89.00, L.1 : 156.00, Holes : 3, Splines : 8
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
H.1 : 95.30, O.1 : 79.50, O.2 : 79.50, O.3 : 91.60, L.1 : 157.00, Holes : 3, Splines : 8
Κατηγορία: Απορροή/εισροή των αντλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
O.D.1 : 18.00, L.1 : 32.50, d. : M18x1.5, d.1 : M12x1.5
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
H.1 : 76.50, O.1 : 67.00, O.2 : 67.00, O.3 : 78.00, L.1 : 142.00, Holes : 3, Splines : 8
Κατηγορία: Απορροή/εισροή των αντλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
L.1 : 24.50, d. : M18x1.5, d.1 : M16x1.5
Κατηγορία: Απορροή/εισροή των αντλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 5.10, O.D.1 : 18.00, L.1 : 42.60, d. : M18x1.5
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 17.00, H.1 : 89.00, L.1 : 165.00, Holes : 3, Splines : 8
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
Κατηγορία: Σειρά επιδιόρθωσης των αντλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
O.D.1 : 57.20, H.1 : 34.80, Splines : 18
Κατηγορία: Σειρά επιδιόρθωσης των αντλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 13.00, L.1 : 34.50
Κατηγορία: Απορροή/εισροή των αντλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
I.D.1 : 6.20, L.1 : 31.50
Κατηγορία: Περιβλήματα των αντλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
O.D.1 : 79.00, H.1 : 51.50, O.1 : 79.00, O.2 : 71.50, O.3 : 70.00, Holes : 3
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
H.1 : 59.00, Holes : 3x6.00
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
H.1 : 61.80, O.1 : 81.40, O.2 : 81.40, O.3 : 81.40, L.1 : 138.50
Κατηγορία: Απορροή/εισροή των αντλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 18.10, O.D.1 : 28.00, H.1 : 16.10, L.1 : 94.30