Προϊόντα στην ιστοσελίδα:
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
H.1 : 55.30, O.1 : 82.00, O.2 : 82.00, O.3 : 82.00, L.1 : 142.50, Holes : 3
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
H.1 : 86.00, O.1 : 81.20, O.2 : 81.20, O.3 : 81.20, L.1 : 166.60, Holes : 3, Splines : 8
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
H.1 : 50.40, O.1 : 81.50, O.2 : 81.50, O.3 : 81.50, L.1 : 132.50, Holes : 3, Splines : 8
Κατηγορία: Απορροή/εισροή των αντλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
L.1 : 36.50, d. : M18x1.5
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
H.1 : 82.00, O.1 : 81.00, O.2 : 81.00, O.3 : 81.00, L.1 : 157.00, Holes : 3
Κατηγορία: Απορροή/εισροή των αντλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 14.40, H.1 : 16.20
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
H.1 : 81.50, O.1 : 75.00, O.2 : 75.00 , O.3 : 75.00, L.1 : 134.00, Holes : 3, Splines : 18
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
H.1 : 116.50, O.1 : 63.50, O.2 : 63.50, O.3 : 63.50, L.1 : 163.00, Holes : 4, Splines : 16
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
H.1 : 117.00, O.1 : 63.00, O.2 : 63.00, O.3 : 63.00, O.4 : 63.00, L.1 : 134.50, Holes : 4, Splines : 16
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
H.1 : 116.50, O.1 : 63.50, O.2 : 63.50, O.3 : 63.50, O.4 : 63.50, L.1 : 163.00, Holes : 4, Splines : 16
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
H.1 : 117.00, O.1 : 64.00, O.2 : 64.00, O.3 : 64.00, O.4 : 64.00, L.1 : 151.00, Holes : 4, Splines : 16
Κατηγορία: Απορροή/εισροή των αντλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
O.D.1 : 42.60, L.1 : 96.00
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: MANDO
I.D.1 : 18.00, O.D.1 : 78.50, H.1 : 62.00, O.1 : 81.00, O.2 : 81.00, O.3 : 81.00, W.1 : 106.00, L.1 : 160.00, Holes : 3
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: POONGSUNG
H.1 : 81.30, Holes : 3
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: MANDO
H.1 : 60.20, W.1 : 81.00, Holes : 3
Κατηγορία: Δρομείς των αντλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: MANDO
I.D.1 : 14.90 , O.D.1 : 59.10 , H.1 : 33.00 , Splines : 8
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: HYUNDAI / KIA
H.1 : 62.70 , O.1 : 81.00, O.2 : 81.00, O.3 : 81.00, L.1 : 160.00
Κατηγορία: Απορροή/εισροή των αντλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: MANDO
I.D.1 : 18.00, O.D.1 : 27.50, H.1 : 16.20
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: HYUNDAI / KIA
H.1 : 72.50, O.1 : 67.00, O.2 : 67.00, O.3 : 77.00, L.1 : 153.00, Holes : 3, Splines : 10
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: HINO
I.D.1 : 25.00, O.D.1 : 75.00, H.1 : 98.00, O.1 : 67.00, O.2 : 77.00, O.3 : 67.00, L.1 : 145.00, Holes : 3
Κατηγορία: Σειρά επιδιόρθωσης των αντλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL
H.1 : 63.00, O.1 : 81.00, O.2 : 81.00, O.3 : 81.00, L.1 : 160.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Δρομείς των αντλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 14.80, O.D.1 : 50.00, H.1 : 31.00, Splines : 8
Κατηγορία: Απορροή/εισροή των αντλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL