Προϊόντα στην ιστοσελίδα:
Κατηγορία: Απορροή/εισροή των αντλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL
L.1 : 34.50, d. : M18x1.5
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL
H.1 : 74.00, O.1 : 70.00, O.2 : 70.00, O.3 : 70.00, L.1 : 120.00
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 18.00, H.1 : 80.00, O.1 : 82.00, O.2 : 82.00, O.3 : 82.00, L.1 : 157.50, Holes : 3, Splines : 8
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL
H.1 : 92.00, O.1 : 77.00, O.2 : 67.00, O.3 : 67.00, L.1 : 138.00, Holes : 3, Splines : 8
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 16.20, O.D.1 : 71.00, H.1 : 81.00, O.1 : 77.00, O.2 : 67.00, O.3 : 67.00, L.1 : 150.00, Holes : 3, Splines : 8
Κατηγορία: Ο-ρινγκ Producer: AS-PL
I.D.1 : 4.70, O.D.1 : 7.30, H.1 : 1.30
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 18.00, O.D.1 : 94.00, H.1 : 62.00, O.1 : 81.00, O.2 : 81.00, O.3 : 81.00, W.1 : 105.00, L.1 : 161.00, Holes : 3, Splines : 8
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 14.00, H.1 : 67.00, O.1 : 69.00, O.2 : 69.00, O.3 : 69.00, L.1 : 149.00, Holes : 3, Splines : 18
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 18.00, O.D.1 : 101.00, H.1 : 59.80, O.1 : 80.00, O.2 : 80.00, O.3 : 80.00, L.1 : 151.00, Holes : 3, Splines : 8
Κατηγορία: Σειρά επιδιόρθωσης των αντλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 16.20, O.D.1 : 19.00, H.1 : 15.00
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 16.30, H.1 : 59.00, O.1 : 68.00, O.2 : 68.00, O.3 : 76.00, L.1 : 143.00, Holes : 3, Splines : 8
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 25.00, H.1 : 84.00, O.1 : 74.00, O.2 : 75.00, O.3 : 64.00, L.1 : 134.30, Holes : 3, Splines : 18
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 18.00, H.1 : 61.30, O.1 : 81.00, O.2 : 81.00, O.3 : 81.00, L.1 : 159.00, Holes : 3, Splines : 8
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Producer: AS-PL
Κατηγορία: Σειρά επιδιόρθωσης των αντλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL
Κατηγορία: Δρομείς των αντλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL
Κατηγορία: φτυαριών των αντλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL
Κατηγορία: Ο - δάχτυλοι γεννήτριας Producer: AS-PL
Κατηγορία: Περιβλήματα των αντλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL
Κατηγορία: Απορροή/εισροή των αντλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL
Κατηγορία: Σειρά επιδιόρθωσης των αντλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL