Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 4.20, O.D.1 : 16.20, H.1 : 1.50
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 4.20, O.D.1 : 16.20, H.1 : 1.50
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 5.20, O.D.1 : 18.70, H.1 : 1.60
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 5.20, O.D.1 : 18.70, H.1 : 1.60
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 8.30, O.D.1 : 20.50, H.1 : 1.60
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 8.30, O.D.1 : 20.50, H.1 : 1.60
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 17.05, O.D.1 : 27.20, H.1 : 8.50
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 14.40, O.D.1 : 22.50, H.1 : 3.00
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 27.00, H.1 : 6.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 4.50, I.D.1 : , O.D.1 : 7.70 , H.1 : 0.50
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 17.15, O.D.1 : 29.95, H.1 : 6
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 8.70, O.D.1 : 15.40, H.1 : 0.60
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 28.00, H.1 : 2.80
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 28.00, H.1 : 2.80
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 27.00, H.1 : 7.60
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
I.D.1 : 17.40, O.D.1 : 30.00, H.1 : 1.80
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 17.15, O.D.1 : 25.00, H.1 : 15.00
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 17.15, O.D.1 : 25.00, H.1 : 6.60
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 17.20, O.D.1 : 24.00, H.1 : 6.70
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
d. : M17x1.5, m.1 : 10.20, dc. : 27.50, s.1 : 24.00
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Denso
I.D.1 : 24.80, O.D.1 : 34.70, H.1 : 0.60
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Denso
I.D.1 : 26.30, O.D.1 : 31.10, H.1 : 0.50
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Denso
I.D.1 : 27.60, O.D.1 : 33.70, H.1 : 0.50
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Poongsung
I.D.1 : 16.00, O.D.1 : 36.00, H.1 : 1.70