Βρέθηκαν μέσω RENAULT 6001548080
  Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 39.00, H.1 : 5.00
  Βρέθηκαν μέσω MERCEDES 0001550176
  Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 43.00, H.1 : 3.00
  Βρέθηκαν μέσω DENSO 021542-0050
  Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  I.D.1 : 26.30, O.D.1 : 31.10, H.1 : 0.50
  Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD11815ARS(BULK)
  Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 13.10, O.D.1 : 24.00, H.1 : 2.60
  Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD11815ARS(BULK)
  Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 13.10, O.D.1 : 24.00, H.1 : 2.60
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Βρέθηκαν μέσω AGRIP PGD-15211-0 3
  Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
  I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 20.90, H.1 : 1.00
  Βρέθηκαν μέσω AGRIP PGD-15211-0 3
  Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
  I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 20.90, H.1 : 1.00
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Βρέθηκαν μέσω AGRIP PGD17241-5 1
  Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
  I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 23.70, H.1 : 1.50
  Βρέθηκαν μέσω AGRIP PGD17241-5 1
  Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
  I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 23.70, H.1 : 1.50
  Βρέθηκαν μέσω AGRIP PGD-15212-0 1
  Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
  I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 20.90, H.1 : 2.00
  Βρέθηκαν μέσω AGRIP PGD-15212-0 1
  Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
  I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 20.90, H.1 : 2.00
  Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL
  I.D.1 : 5.60, O.D.1 : 12.00, H.1 : 1.20
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Producer: AS-PL