Κατηγορία: Ροδέλες καλυμμάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL
  I.D.1 : 5.50, O.D.1 : 12.00, H.1 : 1.30
  Κατηγορία: Ροδέλες καλυμμάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL
  I.D.1 : 5.40, O.D.1 : 10.00, H.1 : 1.00
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Κατηγορία: Ροδέλες καλυμμάτων της γεννήτριας Producer: AS-PL
  I.D.1 : 10.50, O.D.1 : 19.70, H.1 : 2.30