Κατηγορία: Ροδέλες ρυθμιστών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
  I.D.1 : 4.20, O.D.1 : 7.00, H.1 : 1.00
  Κατηγορία: Ροδέλες ρυθμιστών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
  I.D.1 : 4.20, O.D.1 : 7.00, H.1 : 1.00
  Κατηγορία: Ροδέλες ρυθμιστών της γεννήτριας Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Ροδέλες ρυθμιστών της γεννήτριας Producer: AS-PL
  I.D.1 : 4.20, O.D.1 : 8.60, H.1 : 0.80
  Κατηγορία: Ροδέλες ρυθμιστών της γεννήτριας Producer: AS-PL
  I.D.1 : 4.30, O.D.1 : 6.50, H.1 : 1.20
  Κατηγορία: Ροδέλες ρυθμιστών της γεννήτριας Producer: AS-PL
  I.D.1 : 3.30, O.D.1 : 6.90, H.1 : 0.50
  Κατηγορία: Ροδέλες ρυθμιστών της γεννήτριας Producer: AS-PL
  I.D.1 : 4.50, O.D.1 : 7.80, H.1 : 0.50
  Κατηγορία: Ροδέλες ρυθμιστών της γεννήτριας Producer: AS-PL
  I.D.1 : 4.20, O.D.1 : 10.90 , H.1 : 1.30
  Κατηγορία: Ροδέλες ρυθμιστών της γεννήτριας Producer: AS-PL
  I.D.1 : 4.40, O.D.1 : 7.90 , H.1 : 0.60
  Κατηγορία: Ροδέλες ρυθμιστών της γεννήτριας Producer: AS-PL
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Κατηγορία: Ροδέλες ρυθμιστών της γεννήτριας Producer: AS-PL