Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD45211ARS
  Κατηγορία: Ροδέλες κυματιστές της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : , I.D.1 : 4.50, O.D.1 : 7.70 , H.1 : 0.50
  Κατηγορία: Ροδέλες κυματιστές της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Delco
  I.D.1 : 8.70, O.D.1 : 15.40, H.1 : 0.60
  Βρέθηκαν μέσω DENSO 021542-0050
  Κατηγορία: Ροδέλες κυματιστές της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  I.D.1 : 26.30, O.D.1 : 31.10, H.1 : 0.50
  Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41108ARS
  Κατηγορία: Ροδέλες κυματιστές της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  I.D.1 : 27.60, O.D.1 : 33.70, H.1 : 0.50
  Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD44641ARS
  Κατηγορία: Ροδέλες κυματιστές της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
  I.D.1 : 5.40 , O.D.1 : 10.00 , H.1 : 0.70
  Κατηγορία: Ροδέλες κυματιστές της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: ---
  I.D.1 : 8.70 , O.D.1 : 15.50 , H.1 : 0.60
  Κατηγορία: Ροδέλες κυματιστές της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: ---
  I.D.1 : 15.60 , O.D.1 : 27.70 , H.1 : 1.40