Κατηγορία: Σφήνες δρομέων της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  O.D.1 : 12.00, H.1 : 4.00, W.1 : 5.00
  Κατηγορία: Σφήνες δρομέων της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Prestolite
  O.D.1 : 18.20, H.1 : 4.00, L.1 : 7.50
  Κατηγορία: Σφήνες δρομέων της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Prestolite
  O.D.1 : 18.20, H.1 : 4.00, L.1 : 7.50
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Κατηγορία: Σφήνες δρομέων της γεννήτριας Producer: AS-PL
  O.D.1 : 12.00, H.1 : 3.00, W.1 : 5.00
  Κατηγορία: Σφήνες δρομέων της γεννήτριας Producer: AS-PL
  O.D.1 : 21.00, H.1 : 9.00, W.1 : 8.00
  Κατηγορία: Σφήνες δρομέων της γεννήτριας Producer: AS-PL
  O.D.1 : 18.00, H.1 : 5.00, L.1 : 7.50
  Κατηγορία: Σφήνες δρομέων της γεννήτριας Producer: AS-PL
  O.D.1 : 26.50, H.1 : 11.00, W.1 : 8.00
  Κατηγορία: Σφήνες δρομέων της γεννήτριας Producer: AS-PL