Κατηγορία: Λοιπά Producer: AS-PL
I.D.1 : 6.60, O.D.1 : 11.50, H.1 : 0.60
Κατηγορία: Λοιπά Producer: AS-PL
I.D.1 : 52.00, O.D.1 : 58.00, H.1 : 30.00
Κατηγορία: Λοιπά Producer: AS-PL
I.D.1 : 28.90, I.D.2 : 11.70, O.D.1 : 33.00, O.D.2 : 27.50, H.1 : 17.10, H.2 : 15.30
Κατηγορία: Λοιπά Producer: AS-PL
Κατηγορία: Λοιπά Producer: AS-PL
I.D.1 : 28.30, O.D.1 : 54.00, H.1 : 0.80
Κατηγορία: Λοιπά Producer: AS-PL
I.D.1 : 8.10, I.D.2 : 21.00, H.1 : 18.10, L.1 : 34.10, W.1 : 21.80
Κατηγορία: Λοιπά Producer: AS-PL
I.D.1 : 7.00, I.D.2 : 5.50, H.1 : 1.40, L.1 : 46.50, W.1 : 19.10
Κατηγορία: Λοιπά Producer: AS-PL
I.D.1 : 43.10, I.D.2 : 15.50, O.D.1 : 70.20, O.D.2 : 48.00, H.2 : 49.00
Κατηγορία: Λοιπά Producer: AS-PL
I.D.1 : 52.70, O.D.1 : 54.60, H.1 : 63.00, H.2 : 34.20, L.1 : 65.70, W.1 : 55.00
Κατηγορία: Λοιπά Producer: AS-PL
I.D.1 : 51.20, O.D.1 : 55.00, H.1 : 50.00
Κατηγορία: Λοιπά Producer: AS-PL
I.D.1 : 9.50, O.D.1 : 19.20, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Λοιπά Producer: AS-PL
I.D.1 : 29.00, O.D.1 : 49.00, H.1 : 0.70
Κατηγορία: Λοιπά Producer: AS-PL
I.D.1 : 28.00, O.D.1 : 51.00, H.1 : 0.50, W.1 : 45.00
Κατηγορία: Λοιπά Producer: AS-PL
I.D.1 : 37.00, O.D.1 : 60.00, H.1 : 13.00
Κατηγορία: Λοιπά Producer: AS-PL
I.D.1 : 34.00, O.D.1 : 52.00, H.1 : 3.00
Κατηγορία: Λοιπά Producer: AS-PL
I.D.1 : 66.50, I.D.2 : 57.00, O.D.1 : 71.50, O.D.2 : 59.00, H.1 : 21.00
Κατηγορία: Λοιπά Producer: AS-PL
H.1 : 78.50, L.1 : 88.00, W.1 : 92.50
Κατηγορία: Λοιπά Producer: AS-PL
Κατηγορία: Λοιπά Producer: AS-PL
Κατηγορία: Λοιπά Producer: AS-PL
I.D.1 : 45.50, I.D.2 : 38.00, O.D.1 : 49.00, O.D.2 : 43.00, H.1 : 0.60
Κατηγορία: Λοιπά Producer: AS-PL
I.D.1 : 32.50, I.D.2 : 28.50, O.D.1 : 51.00, O.D.2 : 34.00, H.1 : 18.00
Κατηγορία: Λοιπά Producer: AS-PL
I.D.1 : 8.00, H.1 : 1.00, L.1 : 33.50, W.1 : 15.00
Κατηγορία: Λοιπά Producer: AS-PL
I.D.1 : 26.00, O.D.1 : 50.00, H.1 : 0.80
Κατηγορία: Λοιπά Producer: AS-PL
I.D.1 : 34.00, O.D.1 : 55.00, H.1 : 31.00