Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 24.00, H.1 : 6.00
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 14.80, O.D.1 : 32.00, H.1 : 8.00, H.2 : 9.30
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 11.80, O.D.1 : 28.00, H.1 : 7.50
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 11.00, O.D.1 : 28.20, H.1 : 8.2
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 14.00, O.D.1 : 32.30, H.1 : 8.30
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 14.20, O.D.1 : 32.20, H.1 : 8.60
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 14.20, O.D.1 : 32.20, H.1 : 8.50
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 14.20, O.D.1 : 32.20, H.1 : 8.80
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 14.40, O.D.1 : 32.20, H.1 : 9.00
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 14.80, O.D.1 : 30.00, H.1 : 8.50, H.2 : 7.50
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: Denso
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 37.00, O.D.2 : 30.00, H.1 : 7.70
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: Poongsung
I.D.1 : 16.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 7.00
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: Poongsung
I.D.1 : 16.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 7.00
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 83.00, O.D.1 : 87.00, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 83.00, O.D.1 : 87.00, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 75.60, O.D.1 : 80.00, H.1 : 1.70
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 75.60, O.D.1 : 80.00, H.1 : 1.70
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: Denso
I.D.1 : 70.00, O.D.1 : 74.00, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: Denso
I.D.1 : 70.00, O.D.1 : 74.00, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: Denso
I.D.1 : 63.00, O.D.1 : 67.00, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Producer: AS-PL Replacement for: Denso
I.D.1 : 63.00, O.D.1 : 67.00, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Producer: AS-PL
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Producer: AS-PL
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Producer: AS-PL
0
Εναλλακτικές λίστα