Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Ισχύς : 6.60, Τάση : 24, Αριθμός περσίδων : 29, O.D.1 : 83.20, O.D.2 : 50.00, L.1 : 255.00
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Ισχύς : 0.90, Τάση : 12, Αριθμός περσίδων : 19, O.D.1 : 60, L.1 : 232
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Ισχύς : 1.10, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 10, Αριθμός περσίδων : 27, O.D.1 : 65.00, L.1 : 253.00
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Ισχύς : 1.00, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 10, Αριθμός περσίδων : 25, O.D.1 : 59.00, O.D.2 : 34.60, O.D.3 : 12.00, L.1 : 227.00, L.2 : 20.60
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Ισχύς : 0.90, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 10, Αριθμός περσίδων : 28, O.D.1 : 59.00, O.D.2 : 35.00, O.D.3 : 12.00, L.1 : 224.50, L.2 : 34.00
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Ισχύς : 5.00, Τάση : 24, Αριθμός περσίδων : 29, O.D.1 : 83.00, O.D.2 : 50.00, L.1 : 235.50
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Ισχύς : 5.50, Τάση : 24, Αριθμός περσίδων : 29, O.D.1 : 82.90, O.D.2 : 49.80, L.1 : 269.90
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Ισχύς : 0.80, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 10, Αριθμός περσίδων : 33, O.D.1 : 60, L.1 : 248.5
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Ισχύς : 3.00, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 10, Αριθμός περσίδων : 33, O.D.1 : 75.00, O.D.2 : 45.00, O.D.3 : 12.60, L.1 : 334.20, L.2 : 21.20
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Ισχύς : 4.00, Τάση : 24, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 10, Αριθμός περσίδων : 33, O.D.1 : 75.00, O.D.2 : 45.00, O.D.3 : 12.60, L.1 : 334.00, L.2 : 23.80
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Ισχύς : 2.00, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 10, Αριθμός περσίδων : 21, O.D.1 : 75.00, O.D.2 : 45.00, O.D.3 : 12.00, L.1 : 285.00, L.2 : 22.00
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Ισχύς : 2.40, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 10, Αριθμός περσίδων : 21, O.D.1 : 75.00, O.D.2 : 45.00, O.D.3 : 12.40, L.1 : 290.20, L.2 : 23.30
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Ισχύς : 4.00, Τάση : 24, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 10, Αριθμός περσίδων : 33, O.D.1 : 75.00, O.D.2 : 45.00, O.D.3 : 12.60, L.1 : 337.00, L.2 : 23.70
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Ισχύς : 3.00, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 10, Αριθμός περσίδων : 21, O.D.1 : 75.00, O.D.2 : 45.30, O.D.3 : 12.40, L.1 : 337.40, L.2 : 24.10
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Ισχύς : 1.70, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 10, Αριθμός περσίδων : 23, O.D.1 : 65, L.1 : 263
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Ισχύς : 0.85, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 10, Αριθμός περσίδων : 19, O.D.1 : 60.00, O.D.2 : 35.00, O.D.3 : 12.00, L.1 : 232.20, L.2 : 19.00
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Ισχύς : 0.95, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 10, Αριθμός περσίδων : 19, O.D.1 : 60.00, O.D.2 : 35.20, O.D.3 : 12.00, L.1 : 239.00, L.2 : 19.40
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Ισχύς : 0.95, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 10, Αριθμός περσίδων : 19, O.D.1 : 60.00, O.D.2 : 35.00, O.D.3 : 12.00, L.1 : 217.00, L.2 : 19.00
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Ισχύς : 0.95, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 10, Αριθμός περσίδων : 19, O.D.1 : 60.00, O.D.2 : 35.40, O.D.3 : 11.00, L.1 : 228.00, L.2 : 69.30
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Ισχύς : 2.20, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 18, Αριθμός περσίδων : 13, O.D.1 : 50.00, O.D.2 : 30.00, O.D.3 : 8.00, L.1 : 158.00, L.2 : 12.60
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Ισχύς : 1.10, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 11, Αριθμός περσίδων : 28, O.D.1 : 55.00, O.D.2 : 32.00, O.D.3 : 8.00, L.1 : 138.30, L.2 : 14.30
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Ισχύς : 1.80, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 15, Αριθμός περσίδων : 23, O.D.1 : 58.90, O.D.2 : 32.40, O.D.3 : 8.00, L.1 : 161.00, L.2 : 15.50
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Ισχύς : 1.60, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 18, Αριθμός περσίδων : 23, O.D.1 : 58.70, O.D.2 : 32.40, O.D.3 : 8.00, L.1 : 148.80, L.2 : 15.60
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Ισχύς : 1.70, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 11, Αριθμός περσίδων : 23, O.D.1 : 59.00, O.D.2 : 32.30, O.D.3 : 8.00, L.1 : 160.00, L.2 : 15.70