Βρέθηκαν μέσω BOSCH 2004005023
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Ισχύς : 6.60, Τάση : 24, Αριθμός περσίδων : 29, Διάμετρος ρότορα : 83.20, O.D.2 : 50.00, Μήκος : 255.00
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 2004005023
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Ισχύς : 6.60, Τάση : 24, Αριθμός περσίδων : 29, Διάμετρος ρότορα : 83, Μήκος : 255.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω ORME IM1103
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Ισχύς : 0.90, Τάση : 12, Αριθμός περσίδων : 19, Διάμετρος ρότορα : 60, Μήκος : 232
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Ισχύς : 1.10, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 10, Αριθμός περσίδων : 27, Διάμετρος ρότορα : 65, Μήκος : 253
Βρέθηκαν μέσω CARGO 136783
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Ισχύς : 0.90, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 10, Αριθμός περσίδων : 28, Διάμετρος ρότορα : 59, Μήκος : 206.5
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1004011113
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Ισχύς : 0.90, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 10, Αριθμός περσίδων : 28, Διάμετρος ρότορα : 59, Μήκος : 239.5
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1004011123
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Ισχύς : 0.90, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 10, Αριθμός περσίδων : 28, Διάμετρος ρότορα : 59.00, O.D.2 : 35.00, O.D.3 : 12.00, Μήκος : 224.50, L.2 : 34.00
Βρέθηκαν μέσω ISKRA / LETRIKA 16.360.333
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Ισχύς : 5.00, Τάση : 24, Αριθμός περσίδων : 29, Διάμετρος ρότορα : 83.00, O.D.2 : 50.00, Μήκος : 235.50
Βρέθηκαν μέσω WOODAUTO WSA5903
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Ισχύς : 5.50, Τάση : 24, Αριθμός περσίδων : 29, Διάμετρος ρότορα : 82.90, O.D.2 : 49.80, Μήκος : 269.90
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 81013373
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Ισχύς : 3.00, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 10, Αριθμός περσίδων : 33, Διάμετρος ρότορα : 75.00, O.D.2 : 45.00, O.D.3 : 12.60, Μήκος : 334.20, L.2 : 21.20
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Ισχύς : 4.00, Τάση : 24, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 10, Αριθμός περσίδων : 33, Διάμετρος ρότορα : 75.00, O.D.2 : 45.00, O.D.3 : 12.60, Μήκος : 334.00, L.2 : 23.80
Βρέθηκαν μέσω DELCO 19024463
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Ισχύς : 2.00, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 10, Αριθμός περσίδων : 21, Διάμετρος ρότορα : 75.00, O.D.2 : 45.00, O.D.3 : 12.00, Μήκος : 285.00, L.2 : 22.00
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1017083
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Ισχύς : 2.40, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 10, Αριθμός περσίδων : 21, Διάμετρος ρότορα : 75.00, O.D.2 : 45.00, O.D.3 : 12.70, Μήκος : 290.20, L.2 : 23.30
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 2004004033
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Ισχύς : 4.00, Τάση : 24, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 10, Αριθμός περσίδων : 33, Διάμετρος ρότορα : 75.00, O.D.2 : 45.00, O.D.3 : 12.60, Μήκος : 337.00, L.2 : 23.70
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 2004004003
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Ισχύς : 3.00, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 10, Αριθμός περσίδων : 21, Διάμετρος ρότορα : 75.00, O.D.2 : 45.30, O.D.3 : 12.40, Μήκος : 337.40, L.2 : 24.10
Βρέθηκαν μέσω SANDO SAR10023
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Ισχύς : 1.70, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 10, Αριθμός περσίδων : 23, Διάμετρος ρότορα : 65, Μήκος : 263
Βρέθηκαν μέσω WOODAUTO WSA5873
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Ισχύς : 1.70, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 10, Αριθμός περσίδων : 23, Διάμετρος ρότορα : 65, Μήκος : 262
Βρέθηκαν μέσω CARGO 131063
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Ισχύς : 0.85, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 10, Αριθμός περσίδων : 19, Διάμετρος ρότορα : 60.00, O.D.2 : 35.00, O.D.3 : 12.00, Μήκος : 232.20, L.2 : 19.00
Βρέθηκαν μέσω CARGO 132153
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Ισχύς : 0.95, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 10, Αριθμός περσίδων : 19, Διάμετρος ρότορα : 60.00, O.D.2 : 35.00, O.D.3 : 12.00, Μήκος : 217.00, L.2 : 19.00
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 9003334033
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Ισχύς : 2.20, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 18, Αριθμός περσίδων : 13, Διάμετρος ρότορα : 50.00, O.D.2 : 30.00, O.D.3 : 8.00, Μήκος : 158.00, L.2 : 12.60
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1004011023
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Ισχύς : 1.10, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 11, Αριθμός περσίδων : 28, Διάμετρος ρότορα : 55.00, O.D.2 : 32.00, O.D.3 : 8.00, Μήκος : 138.30, L.2 : 14.30
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1004011053
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Ισχύς : 1.80, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 15, Αριθμός περσίδων : 23, Διάμετρος ρότορα : 58.9, O.D.2 : 32.40, O.D.3 : 8.00, Μήκος : 161.00, L.2 : 15.50
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1004011043
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Ισχύς : 1.40, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 9, Αριθμός περσίδων : 28, Διάμετρος ρότορα : 54.90, O.D.2 : 32.00, O.D.3 : 8.00, Μήκος : 137.00, L.2 : 14.00
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1004011063
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Ισχύς : 1.10, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 9, Αριθμός περσίδων : 28, Διάμετρος ρότορα : 54.80, O.D.2 : 32.00, O.D.3 : 8.00, Μήκος : 122.90, L.2 : 14.00