Βρέθηκαν μέσω DELCO 19024515
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 23.00, O.D.1 : 98.00, H.1 : 25.00, H.2 : 17.10, G.1 : 10.30, Matching Brush set: : BSX139
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1012393
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 23.00, O.D.1 : 96.70, H.1 : 34.00, H.2 : 25.30, G.1 : 8.20, Matching Brush set: : BSX135-145
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1012393
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Producer: Bosch Replacement for: Bosch
I.D.1 : 23.00, O.D.1 : 96.90, H.1 : 33.00, H.2 : 25.20, G.1 : 8.20
Βρέθηκαν μέσω CARGO 132303
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 23.00, O.D.1 : 96.80, H.1 : 34.00, H.2 : 26.00, G.1 : 10.50, Matching Brush set: : BSX155(IKA)
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1004336028
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Producer: Bosch Replacement for: Bosch
I.D.1 : 23.20, O.D.1 : 86.80, H.1 : 33.50, H.2 : 25.50, G.1 : 10.00, Matching Brush set: : BSX155(IKA)
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1012655
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 23.10, O.D.1 : 98.00, H.1 : 24.70, H.2 : 17.00, G.1 : 9.60, Matching Brush set: : BSX139
Βρέθηκαν μέσω KHD 01308802
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Producer: Bosch Replacement for: Bosch
I.D.1 : 23.00, O.D.1 : 97.00, H.1 : 24.00, H.2 : 16.30, G.1 : 9.30, Matching Brush set: : BSX139
Βρέθηκαν μέσω CQ CQ2050010
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 37.70, O.D.1 : 90.40, H.1 : 22.40, H.2 : 16.60, G.1 : 7.00, Matching Brush set: : BSX140
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1004336102
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 82.70, Matching Brush set: : BSX149
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1004336125
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 35.80, O.D.1 : 67.60, H.1 : 22.00, H.2 : 16.20, O.1 : 44.00, L.1 : 72.00, G.1 : 5.20, Matching Brush set: : BSX159-160
Βρέθηκαν μέσω VW 021911209
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 35.80, O.D.1 : 73.40, H.1 : 24.30, H.2 : 18.20, L.1 : 73.50, G.1 : 6.00, Matching Brush set: : BSX208-209
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω VW 021911209
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Producer: Bosch Replacement for: Bosch
I.D.1 : 33.70, O.D.1 : 74.00, H.1 : 25.20, H.2 : 18.40, L.1 : 69.00, G.1 : 6.20, Matching Brush set: : BSX208-209
Βρέθηκαν μέσω VW 021911209
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 34.80, O.D.1 : 63.30, H.1 : 24.50, H.2 : 18.00, L.1 : 60.00, G.1 : 6.00, Matching Brush set: : BSX157-158
Βρέθηκαν μέσω VW 021911209
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 34.90, O.D.1 : 71.70, H.1 : 23.70, H.2 : 18.20, L.1 : 99.00, G.1 : 6.00, Matching Brush set: : BSX157-158
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1004336925
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 35.90, O.D.1 : 71.80, H.1 : 25.20, H.2 : 18.50, L.1 : 58.60, G.1 : 6.20, Matching Brush set: : BSX157-158
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1004336925
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Producer: Bosch Replacement for: Bosch
I.D.1 : 33.50, O.D.1 : 74.00, H.1 : 25.20, H.2 : 18.20, L.1 : 99.00, G.1 : 6.00, Matching Brush set: : BSX157-158
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1004336925
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 35.00, O.D.1 : 71.60, H.1 : 24.00, H.2 : 18.00, L.1 : 75.00, G.1 : 6.00, Matching Brush set: : BSX157-158
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1004336218
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 32.00, O.D.1 : 83.80, H.1 : 27.60, H.2 : 18.70, G.1 : 7.70, Matching Brush set: : BSX151
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1004336952
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 38.20, O.D.1 : 74.00, H.1 : 18.10, H.2 : 12.40, L.1 : 41.80, G.1 : 5.50, Matching Brush set: : BSX218-219
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1004336821
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 36.00, O.D.1 : 68.00, H.1 : 18.00, H.2 : 12.40, L.1 : 43.40, G.1 : 5.40, Matching Brush set: : BSX218-219
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1004336821
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Producer: Bosch Replacement for: Bosch
I.D.1 : 33.70, O.D.1 : 68.00, H.1 : 19.40, H.2 : 12.30, L.1 : 35.60, G.1 : 5.50, Matching Brush set: : BSX218-219
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1004336362
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 33.40, O.D.1 : 68.70, H.1 : 25.30, H.2 : 16.60, L.1 : 70.40, G.1 : 5.50, Matching Brush set: : BSX159-1604
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1004336362
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Producer: Bosch Replacement for: Bosch
I.D.1 : 33.50, O.D.1 : 69.50, H.1 : 23.30, H.2 : 16.20, L.1 : 45.00, G.1 : 5.00, Matching Brush set: : BSX159-1604
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1004336233
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 36.00, O.D.1 : 72.50, H.1 : 24.30, H.2 : 18.30, L.1 : 78.00, G.1 : 6.50, Matching Brush set: : BSX208-209