Βρέθηκαν μέσω KHD 01290003
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 178.00, O.D.1 : 181.90, H.1 : 134.20, O.1 : 78.80
Βρέθηκαν μέσω CARGO 234221
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.05, O.D.1 : 94.60, H.1 : 45.00, O.1 : 103.40
Βρέθηκαν μέσω MERCEDES 0001511567
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 14.05, O.D.1 : 113.90, H.1 : 59.20, O.1 : 90.50, O.2 : 52.90
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 6033AD3174
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 16.05, O.D.1 : 94.50, H.1 : 42.50, O.1 : 102.70
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005851014
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 14.03, O.D.1 : 74.00, H.1 : 11.30, O.1 : 63.00, O.2 : 43.00
Βρέθηκαν μέσω MERCEDES 0001500407
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.03, O.D.1 : 89.50, H.1 : 41.30, O.1 : 92.00
Βρέθηκαν μέσω CARGO 137985
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 92.30, H.1 : 47.30, O.1 : 73.00, O.2 : 46.00
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1015017
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 116.00, H.1 : 58.20, O.1 : 123.25, O.2 : 48.50
Βρέθηκαν μέσω VW 06B911211
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 12.50, O.D.1 : 70.20, H.1 : 8.00, O.1 : 59.60, O.2 : 40.20
Βρέθηκαν μέσω VW 06B911211
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 12.50, O.D.1 : 70.20, H.1 : 8.00, O.1 : 59.60, O.2 : 40.20
Βρέθηκαν μέσω VW 035911211A
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 74.00, H.1 : 11.40, O.1 : 63.70, O.2 : 43.30
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41298SBR
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 94.30, H.1 : 42.80, O.1 : 103.20
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41115SBR
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 78.40, H.1 : 11.50, O.1 : 67.00, O.2 : 43.00
Βρέθηκαν μέσω VW 068911211A
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 14.00, O.D.1 : 78.50, H.1 : 11.30, O.1 : 67.20, O.2 : 43.30
Βρέθηκαν μέσω VW 068911211B
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.10, O.D.1 : 78.30, H.1 : 11.90, O.1 : 67.10, O.2 : 43.10
Βρέθηκαν μέσω MERCEDES 0001514049
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 95.60, H.1 : 50.20, O.1 : 103.00
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 94.40 , H.1 : 44.60 , O.1 : 103.20
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 20.00, O.D.1 : 109.00, H.1 : 62.00 , O.1 : 117.00
Βρέθηκαν μέσω DIXIE 5260-2310
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 94.50, H.1 : 43.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD46091SBR
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 95.40, H.1 : 51.00, O.1 : 102.90
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 74.20, H.1 : 11.00, O.1 : 63.50, O.2 : 43.10
Βρέθηκαν μέσω KRAUF SBB8116
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 94.50, H.1 : 42.50, O.1 : 103.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD44157SBR
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 12.50, O.D.1 : 92.00, H.1 : 48.20, O.1 : 72.80, O.2 : 45.90
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 74.20, H.1 : 11.50, O.1 : 63.80, O.2 : 43.00