Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 19, Αριθμός κόπτων : 7, O.D.1 : 72.50, L.1 : 128.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Αριθμός κόπτων : 16, I.D.1 : 13.50, O.D.1 : 45.00, L.1 : 98.40, Περιστροφή : ACW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Αριθμός κόπτων : 16, I.D.1 : 13.50, O.D.1 : 50.70, L.1 : 98.00, Περιστροφή : ACW
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 19, Αριθμός κόπτων : 7, O.D.1 : 72.70, L.1 : 127.60, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Αριθμός κόπτων : 16, I.D.1 : 13.60, O.D.1 : 50.20, L.1 : 90.60, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 19, Αριθμός κόπτων : 7, O.D.1 : 72.00, L.1 : 130.50, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 19, Αριθμός κόπτων : 7, O.D.1 : 72.50, O.D.2 : 20.90, L.1 : 130.00, Περιστροφή : CW
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL ZEN Inside Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 19, Αριθμός κόπτων : 7, O.D.1 : 72.00, O.D.2 : 20.90, L.1 : 131.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL ZEN Inside Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 19, Αριθμός κόπτων : 7, O.D.1 : 72.00, O.D.2 : 20.80, L.1 : 128.70, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL ZEN Inside Replacement for: DELCO
Αριθμός δοντίων : 21, Αριθμός κόπτων : 7, O.D.1 : 59.00, O.D.2 : 16.50, L.1 : 131.50, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL ZEN Inside Replacement for: DELCO
Αριθμός δοντίων : 21, Αριθμός κόπτων : 6, I.D.1 : 3.00, O.D.1 : 59.00, O.D.2 : 16.50, L.1 : 132.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL ZEN Inside Replacement for: DELCO
Αριθμός δοντίων : 23, Αριθμός κόπτων : 6, O.D.1 : 69.50, O.D.2 : 17.50, L.1 : 145.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL ZEN Inside Replacement for: DELCO
Αριθμός δοντίων : 28, Αριθμός κόπτων : 6, O.D.1 : 72.00, O.D.2 : 20.00, L.1 : 148.50, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
Αριθμός δοντίων : 28, Αριθμός δοντίων : 28, Αριθμός κόπτων : 6, Αριθμός κόπτων : 6, O.D.1 : 73.00, L.1 : 148.40, Περιστροφή : CW, L.1 : 148.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
Αριθμός δοντίων : 41, O.D.1 : 52.90, L.1 : 50.00
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL ZEN Inside Replacement for: HITACHI
Αριθμός δοντίων : 41, Αριθμός κόπτων : 10, I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 53.00, L.1 : 50.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL ZEN Inside Replacement for: HITACHI
Αριθμός δοντίων : 41, Αριθμός κόπτων : 10, I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 53.00, L.1 : 50.00, Περιστροφή : ACW
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
Αριθμός δοντίων : 6, Αριθμός κόπτων : 5, O.D.1 : 48.50, L.1 : 85.50, Περιστροφή : ACW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Αριθμός κόπτων : 5, O.D.1 : 55.30, L.1 : 91.50, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Αριθμός δοντίων : 20, O.D.1 : 67.20, L.1 : 138.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: Mitsubishi Replacement for: MITSUBISHI
Αριθμός δοντίων : 26, Αριθμός δοντίων : 26, Αριθμός κόπτων : 6, Αριθμός κόπτων : 6, O.D.1 : 67.50, L.1 : 134.00, Περιστροφή : CW
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL ZEN Inside Replacement for: MITSUBISHI
Αριθμός δοντίων : 26, Αριθμός κόπτων : 6, O.D.1 : 67.50, O.D.2 : 18.80, L.1 : 134.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Αριθμός δοντίων : 20, Αριθμός κόπτων : 10, O.D.1 : 15.00, O.D.2 : 67.00, L.1 : 117.70, Περιστροφή : CW
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
O.D.1 : 66.70, L.1 : 116.80, Περιστροφή : CW