Βρέθηκαν μέσω DAF 1679152
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Αριθμός κόπτων : 7, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 72.30, Μήκος : 127.00, Περιστροφή : CW
Βρέθηκαν μέσω VW 03G911335L
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Αριθμός κόπτων : 16, Άξονας : 13.50, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 45.00, Μήκος : 98.40, Περιστροφή : ACW
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD03190SD
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Αριθμός κόπτων : 7, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 72.70, Μήκος : 127.60, Περιστροφή : CW
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1006210258
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Αριθμός κόπτων : 16, Άξονας : 13.60, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 50.20, Μήκος : 90.60, Περιστροφή : CW
Βρέθηκαν μέσω ZEN 1.01.1806.0
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Αριθμός δοντίων : 19, Αριθμός κόπτων : 7, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 20.90, O.D.2 : 72.50, Μήκος : 130.00, Περιστροφή : CW
Βρέθηκαν μέσω DAF 1679152
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Αριθμός δοντίων : 19, Αριθμός κόπτων : 7, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 72.00, O.D.2 : 20.80, Μήκος : 128.70, Περιστροφή : CW
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω ZEN 1679
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Αριθμός δοντίων : 21, Αριθμός δοντίων : 21, Αριθμός κόπτων : 7, Αριθμός κόπτων : 7, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 59.00, O.D.2 : 16.50, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 59.00, O.D.2 : 16.50, Μήκος : 131.50, L.2 : 60.50, Μήκος : 131.50, Περιστροφή : CW, Περιστροφή : CW
Βρέθηκαν μέσω ZEN 1805
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Αριθμός δοντίων : 21, Αριθμός δοντίων : 21, Αριθμός κόπτων : 6, Αριθμός κόπτων : 6, Άξονας : 3.00, Άξονας : 3.00, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 59.00, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 59.00, O.D.2 : 16.50, Μήκος : 132.00, O.D.2 : 16.50, L.2 : 60.50, Μήκος : 132.00, Περιστροφή : CW, Περιστροφή : CW
Βρέθηκαν μέσω ZEN 1.01.0737.0
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Αριθμός δοντίων : 41, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 52.90, Μήκος : 50.00
Βρέθηκαν μέσω ZEN 1.01.0737.0
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Αριθμός δοντίων : 41, Αριθμός κόπτων : 10, Άξονας : 12.00, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 53.00, Μήκος : 50.00, Περιστροφή : CW
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω ZEN 1207
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Αριθμός δοντίων : 41, Αριθμός κόπτων : 10, Άξονας : 12.00, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 53.00, Μήκος : 50.00, Περιστροφή : ACW
Βρέθηκαν μέσω ZEN 1.01.1563.0
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός κόπτων : 5, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 55.30, Μήκος : 91.50, Περιστροφή : CW
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1011881
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 67.20, Μήκος : 138.00, Περιστροφή : CW
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1119625
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός δοντίων : 26, Αριθμός κόπτων : 6, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 67.50, O.D.2 : 18.80, Μήκος : 134.00, Περιστροφή : CW
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω ZEN 1.01.1047.0
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός δοντίων : 20, Αριθμός κόπτων : 20, Αριθμός κόπτων : 10, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 67.00, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 15.00, O.D.2 : 67.00, Μήκος : 118.00, Μήκος : 117.70, Περιστροφή : CW, Περιστροφή : CW
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1014987
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός δοντίων : 30, Αριθμός κόπτων : 8, Άξονας : 11.00, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 46.00, O.D.2 : 21.00, Μήκος : 90.00, Περιστροφή : ACW
Βρέθηκαν μέσω ZEN 1.01.1019.0
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός κόπτων : 8, Άξονας : 15.70, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 44.00, Μήκος : 92.80, Περιστροφή : ACW
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD01727SD
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός κόπτων : 6, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 72.70, Μήκος : 140.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός κόπτων : 6, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 67.30, Μήκος : 133.80, Περιστροφή : CW
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41565SD
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός δοντίων : 20, Αριθμός κόπτων : 5, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 59.10, Μήκος : 110.00, Περιστροφή : CW
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1018368
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός δοντίων : 20, Αριθμός κόπτων : 5, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 59.30, Μήκος : 91.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός δοντίων : 20, Αριθμός κόπτων : 5, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 59.00, O.D.2 : 15.00, Μήκος : 110.50, Περιστροφή : ACW
Βρέθηκαν μέσω ZEN 1853
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός δοντίων : 20, Αριθμός κόπτων : 10, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 65.00, O.D.2 : 14.70, Μήκος : 138.00, Περιστροφή : CW
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω ZEN 1047
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός δοντίων : 20, Αριθμός κόπτων : 10, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 65.00, O.D.2 : 15.00, Μήκος : 119.00, Περιστροφή : CW
0
Εναλλακτικές λίστα