Κατηγορία: Συμπλέκτες με γρανάζια για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Αριθμός δοντίων : 12, Αριθμός κόπτων : 7, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 72.50, O.D.2 : 45.00, Μήκος : 127.50, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες με γρανάζια για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Αριθμός δοντίων : 13, Αριθμός κόπτων : 16, Άξονας : 13.50, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 50.60, O.D.2 : 34.30, Μήκος : 98.70, Περιστροφή : ACW
Κατηγορία: Συμπλέκτες με γρανάζια για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Αριθμός δοντίων : 13, Αριθμός κόπτων : 16, Άξονας : 13.50, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 50.00, O.D.2 : 34.00, Μήκος : 98.70, Περιστροφή : ACW
Κατηγορία: Συμπλέκτες με γρανάζια για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Αριθμός δοντίων : 13, Αριθμός κόπτων : 16, Άξονας : 13.50, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 52.40, O.D.2 : 34.10, Μήκος : 100.30, Περιστροφή : ACW
Κατηγορία: Συμπλέκτες με γρανάζια για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Αριθμός δοντίων : 10, Αριθμός κόπτων : 6, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 61.40, O.D.2 : 40.00, Μήκος : 131.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες με γρανάζια για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Αριθμός δοντίων : 11, Αριθμός κόπτων : 6, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 72.80, O.D.2 : 55.70, Μήκος : 143.80, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες με γρανάζια για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Αριθμός δοντίων : 12, Αριθμός κόπτων : 6, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 73.90, O.D.2 : 43.70, Μήκος : 140.20, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες με γρανάζια για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Αριθμός δοντίων : 12, Αριθμός κόπτων : 6, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 69.00, O.D.2 : 46.00, Μήκος : 144.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες με γρανάζια για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Αριθμός δοντίων : 11, Αριθμός κόπτων : 6, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 72.90, O.D.2 : 52.50, Μήκος : 140.30, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες με γρανάζια για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Αριθμός δοντίων : 10, Αριθμός κόπτων : 6, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 69.00, O.D.2 : 40.00, Μήκος : 144.50, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες με γρανάζια για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Αριθμός δοντίων : 11, Αριθμός κόπτων : 6, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 68.90, O.D.2 : 56.20, Μήκος : 144.60, L.2 : 86.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες με γρανάζια για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Αριθμός δοντίων : 13, Αριθμός κόπτων : 4, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 49.00, O.D.2 : 34.30, Μήκος : 87.00, Περιστροφή : ACW
Κατηγορία: Συμπλέκτες με γρανάζια για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός δοντίων : 12, Αριθμός κόπτων : 6, Άξονας : 17.50, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 67.50, O.D.2 : 46.00, Μήκος : 134.00, Περιστροφή : CW
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Συμπλέκτες με γρανάζια για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός δοντίων : 12, Αριθμός κόπτων : 6, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 73.00, O.D.2 : 43.70, Μήκος : 140, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες με γρανάζια για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός δοντίων : 12, Αριθμός κόπτων : 6, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 67.60, O.D.2 : 43.40, Μήκος : 133.50, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες με γρανάζια για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός δοντίων : 12, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 47.00, O.D.2 : 46.50, Μήκος : 153.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες με γρανάζια για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός δοντίων : 12, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 67.20, O.D.2 : 37.00, Μήκος : 117.40, Περιστροφή : ACW
Κατηγορία: Συμπλέκτες με γρανάζια για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός δοντίων : 11, Αριθμός κόπτων : 6, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 67.30, O.D.2 : 42.40, Μήκος : 133.90, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες με γρανάζια για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός δοντίων : 11, Αριθμός κόπτων : 5, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 59.00, O.D.2 : 40.00, Μήκος : 110.00, Περιστροφή : ACW
Κατηγορία: Συμπλέκτες με γρανάζια για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός δοντίων : 10, Αριθμός κόπτων : 6, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 72.70, O.D.2 : 45.30, Μήκος : 140.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες με γρανάζια για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός δοντίων : 11, Αριθμός κόπτων : 6, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 72.90, O.D.2 : 52.50, Μήκος : 140.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες με γρανάζια για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός δοντίων : 11, Αριθμός κόπτων : 5, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 61.70, O.D.2 : 47.40, Μήκος : 126.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες με γρανάζια για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός δοντίων : 11, Αριθμός κόπτων : 6, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 72.80, O.D.2 : 48.00, Μήκος : 140.30, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες με γρανάζια για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός δοντίων : 11, Αριθμός κόπτων : 6, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 73.00, O.D.2 : 52.50, Μήκος : 140.00, Περιστροφή : CW