Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  Εσ. Διαμ. : 27.00, Εξ. Διαμ. : 50.00, O.D.2 : 27.80, L. : 45.50
  Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
  Εσ. Διαμ. : 25, Εξ. Διαμ. : 46.5, L. : 40
  Βρέθηκαν μέσω DENSO 128000-714
  Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  Εξ. Διαμ. : 53.00, O.D.2 : 40.00, L. : 51.00
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 132708
  Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL