Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
  Εσ. Διαμ. : 25, Εξ. Διαμ. : 46.5, L. : 40
  Βρέθηκαν μέσω DENSO 128000-938
  Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  Εξ. Διαμ. : 53.00, O.D.2 : 40.00, L. : 51.00
  Βρέθηκαν μέσω CARGO 132708
  Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  Εσ. Διαμ. : 33.40, Εξ. Διαμ. : 67.10, L. : 124.20
  Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  Εσ. Διαμ. : 24.20, Εξ. Διαμ. : 50.05, L. : 49.50
  Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  Εσ. Διαμ. : 27.30, Εξ. Διαμ. : 54.40, L. : 51.65
  Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  Εσ. Διαμ. : 32.10, Εξ. Διαμ. : 63.75, L. : 76.35
  Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  Εσ. Διαμ. : 25.10, Εξ. Διαμ. : 49.70, L. : 52.50
  Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  Εσ. Διαμ. : 25.70, Εξ. Διαμ. : 50.80, L. : 44.90
  Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  Εσ. Διαμ. : 25.80, Εξ. Διαμ. : 50.90, L. : 41.80
  Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  Εξ. Διαμ. : 49.30, L. : 90.80, L.2 : 49.60
  Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  Εσ. Διαμ. : 30.20, Εξ. Διαμ. : 59.30, L. : 79.00
  Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  Εσ. Διαμ. : 25.20, Εξ. Διαμ. : 53.15, L. : 64.90
  Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  Εσ. Διαμ. : 30.20, Εξ. Διαμ. : 59.30, L. : 77.50
  Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL