Κατηγορία: Συνδετήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
H.1 : 16.80, L.1 : 11.60
Κατηγορία: Συνδετήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
H.1 : 16.80, L.1 : 11.60
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Συνδετήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 5.30, H.2 : 0.80, W.1 : 10.20, L.1 : 20.80
Κατηγορία: Συνδετήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Συνδετήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 44.00, d. : M8x1.25
Κατηγορία: Συνδετήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
O.D.1 : 12.50, O.D.2 : 8.00, H.1 : 10.00, H.2 : 3.60, W.1 : 8.00, L.1 : 25.00
Κατηγορία: Συνδετήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
H.2 : 3.10, W.1 : 61.30, L.1 : 51.00
Κατηγορία: Συνδετήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
W.1 : 82.00, L.1 : 41.00, d. : M10x1.5, b.1 : 23.30
Κατηγορία: Συνδετήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
W.1 : 20.00, L.1 : 100.20
Κατηγορία: Συνδετήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
H.2 : 3.00, L.1 : 72.00
Κατηγορία: Συνδετήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 5.50, I.D.2 : 8.40, L.1 : 147.30
Κατηγορία: Συνδετήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
O.D.1 : 9.90, O.D.2 : 6.00, L.1 : 19.30
Κατηγορία: Συνδετήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
O.D.1 : 9.90, O.D.2 : 6.00, L.1 : 19.30
Κατηγορία: Συνδετήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
O.D.1 : 12.30, O.D.2 : 17.50, L.1 : 29.00
Κατηγορία: Συνδετήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
H.2 : 37.00, W.1 : 20.00, L.1 : 39.80
Κατηγορία: Συνδετήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
H.1 : 40.00, H.2 : 20.80, W.1 : 20.20
Κατηγορία: Συνδετήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
O.D.1 : 13.00, L.1 : 31.10
Κατηγορία: Συνδετήρες εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Nikko
I.D.1 : 10.00, I.D.2 : 6.00, L.1 : 134.00
Κατηγορία: Σύρματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Ford
Κατηγορία: Σύρματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 8.20, W.1 : 16.70, L.1 : 218.80, T.1 : 1.60
Κατηγορία: Σύρματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 10.50, W.1 : 16.70, L.1 : 219.30, T.1 : 1.60
Κατηγορία: Σύρματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 8.10, W.1 : 16.80, L.1 : 218.60, T.1 : 2.50
Κατηγορία: Σύρματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 8.20, W.1 : 16.20, L.1 : 327.00, T.1 : 1.60
Κατηγορία: Σύρματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 10.50, W.1 : 16.80, L.1 : 327.00, T.1 : 1.60