Κατηγορία: Περιβλήμματα των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 35.50, O.D.1 : 48.90, H.1 : 14.00
Κατηγορία: Περιβλήμματα των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 35.40, O.D.1 : 50.90, H.1 : 14.30
Κατηγορία: Περιβλήμματα των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 44.00, O.D.1 : 62.00, H.1 : 15.30
Κατηγορία: Περιβλήμματα των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 40.40, O.D.1 : 58.00, H.1 : 13.40
Κατηγορία: Περιβλήμματα των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 53.00, O.D.1 : 72.80, H.1 : 14.40
Κατηγορία: Περιβλήμματα των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 44.00, O.D.1 : 62.00, H.1 : 15.20
Κατηγορία: Περιβλήμματα των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 30.00, O.D.1 : 43.40, H.1 : 15.40
Κατηγορία: Περιβλήμματα των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 33.00, O.D.1 : 47.90, H.1 : 17.00
Κατηγορία: Περιβλήμματα των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 35.70, O.D.1 : 49.00, H.1 : 17.20
Κατηγορία: Περιβλήμματα των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 52.30, I.D.2 : 37.40, O.D.1 : 53.90, H.1 : 18.00
Κατηγορία: Περιβλήμματα των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
I.D.1 : 30.00, O.D.1 : 44.50, H.1 : 17.20
Κατηγορία: Περιβλήμματα των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
I.D.1 : 30.00, O.D.1 : 44.50, H.1 : 17.20
Κατηγορία: Περιβλήμματα των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
I.D.1 : 35.40, O.D.1 : 58.10, H.1 : 20.40
Κατηγορία: Περιβλήμματα των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
I.D.1 : 40.00, O.D.1 : 59.40, H.1 : 24.60
Κατηγορία: Περιβλήμματα των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
I.D.1 : 29.00, O.D.1 : 45.50, H.1 : 19.30
Κατηγορία: Περιβλήμματα των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
I.D.1 : 29.00, O.D.1 : 15.50, H.1 : 19.30
Κατηγορία: Περιβλήμματα των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 35.00, O.D.1 : 77.00 , H.1 : 16.00
Κατηγορία: Περιβλήμματα των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Universal
Κατηγορία: Περιβλήμματα των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
Κατηγορία: Περιβλήμματα των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
Splines : 10, O.D.1 : 46.65, H.1 : 34
Κατηγορία: Περιβλήμματα των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
Splines : 12, O.D.1 : 46.65, H.1 : 28.20
Κατηγορία: Περιβλήμματα των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
Splines : 16, O.D.1 : 52.13, H.1 : 36
Κατηγορία: Περιβλήμματα των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
Splines : 9, O.D.1 : 52.00, H.1 : 39.30
Κατηγορία: Περιβλήμματα των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
Splines : 9, O.D.1 : 51.80, H.1 : 38.15