Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
H.1 : 77.00, W. : 110.50, L. : 150.00
Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 37.20, H.1 : 62.40, W. : 55.30
Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 63.00, Εξ. Διαμ. : 64.50, H.1 : 63.00
Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 81.50, Εξ. Διαμ. : 84.00, O.D.2 : 60.50, H.1 : 94.00, H.2 : 64.50
Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Lucas
Εσ. Διαμ. : 23.40, Εξ. Διαμ. : 54.50, L. : 25.20
Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
H.1 : 29.00, W. : 55.40, L. : 30.90
Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Εσ. Διαμ. : 8.00, I.D.2 : 24.00, Εξ. Διαμ. : 40.00, O.D.2 : 38.50, H.1 : 86.00, H.2 : 29.30, W. : 61.00, Thread. : M8x1.25
Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Εξ. Διαμ. : 36.00, O.D.2 : 21.00, H.1 : 42.00, W. : 29.00, L. : 41.00
Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Εσ. Διαμ. : 28.30, Εξ. Διαμ. : 41.80, H.1 : 10.30, Thread. : M35x1.50
Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 11.10, Εξ. Διαμ. : 33.80, H.1 : 15.50
Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
H.1 : 10.90 , H.2 : 3.30, W. : 25.20 , L. : 42.50
Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 62.60, Εξ. Διαμ. : 63.50 , H.1 : 63.40
Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 63.20 , I.D.2 : 54.30 , Εξ. Διαμ. : 64.00 , O.D.2 : 56.30 , H.1 : 25.80 , H.2 : 21.90
Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 20.10 , I.D.2 : 14.00 , Εξ. Διαμ. : 57.60 , H.1 : 30.50 , H.2 : 16.90, W. : 39.10 , Thread. : M4
Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 62.50 , Εξ. Διαμ. : 65.00 , H.1 : 63.00
Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 52.00, Εξ. Διαμ. : 58.00, H.1 : 30.00
Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 28.90 , I.D.2 : 11.70 , Εξ. Διαμ. : 33.00 , O.D.2 : 27.50 , H.1 : 17.10 , H.2 : 15.30
Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 43.10 , I.D.2 : 15.50 , Εξ. Διαμ. : 70.20 , O.D.2 : 48.00, H.2 : 49.00
Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 52.70, Εξ. Διαμ. : 54.60, H.1 : 63.00, H.2 : 34.20, W. : 55.00, L. : 65.70
Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 51.20, Εξ. Διαμ. : 55.00, H.1 : 50.00
Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
H.1 : 28.00, W. : 28.00, L. : 50.50
Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 34.00, Εξ. Διαμ. : 55.00, H.1 : 31.00
Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
H.1 : 90.00, W. : 113.50, L. : 147.00