Βρέθηκαν μέσω CQ CQ2170014
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 12.05, H.1 : 133.50, O.1 : 127.60, Size A : 82.40, No./mount. holes : 2
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 2005824570
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 12.55, H.1 : 155.00, O.1 : 90.10, O.2 : 90.50, O.3 : 127.80, Size A : 89.00, No./mount. holes : 3
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 2005825070
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 33.90, H.1 : 79.90, Size A : 71.90
Βρέθηκαν μέσω EFEL 06702
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 33.80, H.1 : 80.60, O.1 : 90.00, O.2 : 90.00, O.3 : 127.00
Βρέθηκαν μέσω CQ CQ2170040
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 28.30, H.1 : 87.70, O.1 : 101.60, O.2 : 102.20, O.3 : 106.50, Size A : 76.00, No./mount. holes : 3
Βρέθηκαν μέσω CQ CQ2170049
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 28.40, H.1 : 89.00, O.1 : 111.25, Size A : 76.00, No./mount. holes : 2
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 2007010179
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 30.00, H.1 : 157.00, O.1 : 127.00, O.2 : 127.00, O.3 : 127.00, Size A : 110.00, No./mount. holes : 3
Βρέθηκαν μέσω CQ CQ2170169
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 12.00, H.1 : 140.00, O.1 : 85.00, O.2 : 120.00, O.3 : 85.00, Size A : 74.00, No./mount. holes : 3, No./mount. holes with thread : 3
Βρέθηκαν μέσω CUMMINS 3870994
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 12.55, H.1 : 156.90, O.1 : 89.80, O.2 : 89.80, O.3 : 126.80, Size A : 88.70, No./mount. holes : 3
Βρέθηκαν μέσω CQ CQ2170039
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 28.36, H.1 : 78.00, O.1 : 111.40, O.2 : 122.90
Βρέθηκαν μέσω IVECO 42537068
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 12.50, H.1 : 156.50, O.1 : 89.00, O.2 : 89.00, O.3 : 127.0, Size A : 88.50, No./mount. holes : 3
Βρέθηκαν μέσω DELCO 19070211
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 24.00, H.1 : 180.00, O.1 : 126.80, O.2 : 126.80, O.3 : 126.80, Size A : 109.80, No./mount. holes : 3
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 12.00, H.1 : 97.60, O.1 : 115.20, Size A : 73.90, No./mount. holes : 2, No./mount. holes with thread : 2
Βρέθηκαν μέσω CARGO 234370
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 12.40, H.1 : 156.50, O.1 : 81.40, O.2 : 93.80, O.3 : 127.70, Size A : 89.00
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1007010035
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 43.20 , H.1 : 51.80 , O.1 : 105.90 , O.2 : 73.70, Size A : 76.00, No./mount. holes : 2
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD15470SBR
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 12.00, H.1 : 142.50, O.1 : 89.50, O.2 : 127.00, O.3 : 89.50, Size A : 89.00, No./mount. holes : 3
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005821070
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 12.00, O.1 : 74.00, O.2 : 104.00, O.3 : 93.00, Size A : 66.00
Βρέθηκαν μέσω DIXIE 5101-3705
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 14.30, H.1 : 118.00, O.1 : 90.30, O.2 : 90.30, O.3 : 127.50, Size A : 89.00, No./mount. holes : 3
Βρέθηκαν μέσω DIXIE 5301-3702
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 22.50, O.D.1 : 131.70, H.1 : 105.00
Βρέθηκαν μέσω WOODAUTO BKT40770
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 80.00, H.1 : 104.50, O.1 : 119.00, Size A : 94.90, No./mount. holes : 2
Βρέθηκαν μέσω ISUZU 8970256780
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 67.00, H.1 : 93.00 , O.1 : 170.70, Size A : 93.80, No./mount. holes : 2, No./mount. holes with thread : 2
Βρέθηκαν μέσω CQ CQ2170065
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 12.05, H.1 : 87.10, O.1 : 104.80, Size A : 67.90, No./mount. holes : 2
Βρέθηκαν μέσω CQ CQ2170066
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 12.05, H.1 : 86.60, O.1 : 74.10, O.2 : 93.10, O.3 : 104.30, Size A : 65.50, No./mount. holes : 4, No./mount. holes with thread : 4
Βρέθηκαν μέσω NISSAN 233181F700
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 10.00, H.1 : 89.40, O.1 : 106.00, Size A : 69.90, No./mount. holes : 2, No./mount. holes with thread : 1