Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 16.00, O.D.1 : 17.30, H.1 : 4.50
  Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 16.00, O.D.1 : 17.30, H.1 : 4.50
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
  I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 17.00, O.D.2 : 15.00, H.1 : 3.00
  Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
  I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 17.00, O.D.2 : 15.00, H.1 : 3.00
  Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
  I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 17.00, O.D.2 : 15.00, H.1 : 3.00
  Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
  I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 17.00, O.D.2 : 15.00, H.1 : 3.00
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
  O.D.1 : 15.80, T.1 : 1.20
  Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
  O.D.1 : 13.20, T.1 : 8.30
  Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
  O.D.1 : 17.10, T.1 : 3.00, Άξονας : 16.40
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
  I.D.1 : 34.60, O.D.1 : 39.80 , T.1 : 10.50, d. : M35x1.5
  Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
  I.D.1 : 13.30 , O.D.1 : 14.50 , H.1 : 9.10
  Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
  O.D.1 : 12.90
  Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
  I.D.1 : 15.90 , O.D.1 : 17.10 , H.1 : 2.90
  Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
  O.D.1 : 20.00 , H.1 : 2.40
  Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
  I.D.1 : 11.00, O.D.1 : 13.00, H.1 : 6.50
  Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
  I.D.1 : 12.00 , O.D.1 : 17.00, O.D.2 : 14.00 , H.1 : 3.10
  Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
  I.D.1 : 15.90 , O.D.1 : 16.60 , T.1 : 3.20
  Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
  I.D.1 : 21.30 , O.D.1 : 21.70 , H.1 : 3.90
  Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for:
  I.D.1 : 9.00 , O.D.1 : 11.00 , H.1 : 6.30
  Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: ---
  I.D.1 : 178.00, O.D.1 : 180.00, H.1 : 80.70, d. : M4x0.7
  Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: ---
  O.D.1 : 18.00, H.1 : 2.90
  Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: ---
  O.D.1 : 14.80 , H.1 : 2.00