Κατηγορία: Κύλινδροι των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
O.D.1 : 6.00, H.1 : 7.00
Κατηγορία: Κύλινδροι των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
O.D.1 : 7.50, H.1 : 12.40
Κατηγορία: Κύλινδροι των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
O.D.1 : 5.50, H.1 : 10.00
Κατηγορία: Κύλινδροι των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
O.D.1 : 5.00, H.1 : 8.00
Κατηγορία: Κύλινδροι των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
O.D.1 : 7.00, H.1 : 21.00
Κατηγορία: Κύλινδροι των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL