Βρέθηκαν μέσω DELCO 19024388
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 5.00, H. : 120.50, Brush gear: : w/o
Βρέθηκαν μέσω ISKRA / LETRIKA 16.905.621
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 4.00, H. : 127.60, Brush gear: : w/o
Βρέθηκαν μέσω ELMOT 001.120.0
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 6.6, H. : 133.25, Brush gear: : w/o
Βρέθηκαν μέσω DELCO 19024476
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 2.7, H. : 113.50, Brush gear: : w/o
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1004112906
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 2.20, H. : 83.09, Brush gear: : w/o
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1004112906
Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 2.20, Εξ. Διαμ. : 78.00, H. : 115.00, Rotation : CW, Brush holder : SBH0010, Brush gear: : BSX151
Βρέθηκαν μέσω CARGO 137622
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 78.20, H. : 124.60, Rotation : ACW, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005001942
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 78.20, H. : 124.60, Rotation : CW, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω ISKRA / LETRIKA 16.905.621
Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 4.00, Εξ. Διαμ. : 110.00, H. : 139.40, Rotation : CW, Brush gear: : UD43924SB
Βρέθηκαν μέσω CARGO 137729
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 79.00, H. : 135.00, Rotation : CW, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω CARGO 233663
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 79.50, H. : 135.00, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1012800
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 6.2, H. : 129.70, Brush gear: : w/o
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 2004114060
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 3.00, H. : 128.30, Brush gear: : w/o
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 6033AD0128
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις και brush holders εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 4.00, I.D.1 : 90.50, Εξ. Διαμ. : 95.30, H. : 121.00, Rotation : CW, Brush gear: : BSX216-217, Brush holder : SBH0040
Βρέθηκαν μέσω VW 03G911255
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 78.25, H. : 124.65, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 2004124001
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 6.7, H. : 150.80
Βρέθηκαν μέσω CARGO 230993
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις και brush holders εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 2.30, I.D.1 : 79.50, Εξ. Διαμ. : 86.10, L. : 96.50, Rotation : CW, Brush gear: : BSX192-193, Brush holder : SBH0023
Βρέθηκαν μέσω CARGO 230993
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 2.30, Εξ. Διαμ. : 85.70, H. : 96.50
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις και brush holders εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 5.5, I.D.1 : 91.00, Εξ. Διαμ. : 95.20, L. : 125.90, Rotation : CW, Brush gear: : BSX190-191, Brush holder : SBH0026
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 5.5, I.D.1 : 91.00, Εξ. Διαμ. : 95.00, H. : 126.00, Rotation : CW
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 2004114061
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 3.2, H. : 129.85, Brush gear: : w/o
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 2004114060
Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 3.00, Εξ. Διαμ. : 100.00, H. : 140.30, Rotation : CW, Brush holder : SBH0003, Brush gear: : BSX155(IKA)
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 4.0, H. : 85.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 5.5, H. : 92