Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1013933
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 5.00, H. : 120.50, Brush gear: : w/o
Βρέθηκαν μέσω CARGO 131074
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 4.00, H. : 127.60, Brush gear: : w/o
Βρέθηκαν μέσω CARGO 131312
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 6.6, H. : 133.25, Brush gear: : w/o
Βρέθηκαν μέσω CARGO 131314
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 2.7, H. : 113.50, Brush gear: : w/o
Βρέθηκαν μέσω CARGO 132585
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 2.20, H. : 83.09, Brush gear: : w/o
Βρέθηκαν μέσω CARGO 132585
Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 2.20, Εξ. Διαμ. : 78.00, H. : 115.00, Rotation : CW, Brush holder : SBH0010, Brush gear: : BSX151
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1014037
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 78.20, H. : 124.60, Rotation : ACW, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω CARGO 138323
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 78.20, H. : 124.60, Rotation : CW, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω CARGO 131074
Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 4.00, Εξ. Διαμ. : 110.00, H. : 139.40, Rotation : CW, Brush gear: : UD43924SB
Βρέθηκαν μέσω CARGO 137729
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 79.00, H. : 135.00, Rotation : CW, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω CARGO 233663
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 79.50, H. : 135.00, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω DAF 1337451
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 6.2, H. : 129.70, Brush gear: : w/o
Βρέθηκαν μέσω CARGO 131134
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 3.00, H. : 128.30, Brush gear: : w/o
Βρέθηκαν μέσω CARGO 139697
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις και brush holders εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 4.00, I.D.1 : 90.50, Εξ. Διαμ. : 95.30, H. : 121.00, Rotation : CW, Brush gear: : BSX216-217, Brush holder : SBH0040
Βρέθηκαν μέσω VW 03G911255
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 78.25, H. : 124.65, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω MERCEDES 0001518355
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 6.7, H. : 150.80
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1013744
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις και brush holders εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 2.30, I.D.1 : 79.50, Εξ. Διαμ. : 86.10, L. : 96.50, Rotation : CW, Brush gear: : BSX192-193, Brush holder : SBH0023
Βρέθηκαν μέσω CARGO 230993
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 2.30, Εξ. Διαμ. : 85.70, H. : 96.50
Βρέθηκαν μέσω DAF 1736750
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις και brush holders εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 5.5, I.D.1 : 91.00, Εξ. Διαμ. : 95.20, L. : 125.90, Rotation : CW, Brush gear: : BSX190-191, Brush holder : SBH0026
Βρέθηκαν μέσω DAF 1736750
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 5.5, I.D.1 : 91.00, Εξ. Διαμ. : 95.00, H. : 126.00, Rotation : CW
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω CARGO 138317
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 3.2, H. : 129.85, Brush gear: : w/o
Βρέθηκαν μέσω CARGO 131134
Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 3.00, Εξ. Διαμ. : 100.00, H. : 140.30, Rotation : CW, Brush holder : SBH0003, Brush gear: : BSX155(IKA)
Βρέθηκαν μέσω CARGO 138318
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 5.2, H. : 142.80
Βρέθηκαν μέσω CARGO 139587
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 9, H. : 161.9